Testamentsgåva

Din sista vilja gör skillnad

Att tänka på sina allra närmaste är det mest naturliga när man skriver sitt testamente. Men om njursjukdom på något sätt har ­varit en del av ditt liv, kan Njurfonden ­också kännas naturligt. Vill du göra skillnad på sikt genom att testamentera till Njurfonden, måste du skriva in detta i ditt testamente.

När du väljer att testamentera till Njurfonden befrias din gåva från kapitalvinstskatt. I de fall Njurfonden ärver fast egendom, värdepapper och värdesaker, avyttras dessa. Hela försäljningspriset utan avdrag för skatt tillfaller då Njurfonden för fördelning till lovande forskningsprojekt.

Ditt beslut kan bli avgörande för generationer.
Via ditt testamente kan du bidra till forskningen så att fler människor får chans till livet genom att skänka en del av din kvarlåtenskap till Njurfonden.

Låt din vilja vara levande.
Ditt testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina tillgångar när du inte längre lever. När du skriver ditt testamente uttrycker du din yttersta vilja för att försäkra dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas. Eftersom ingen människa vet hur länge den kommer att leva är det klokt att skriva sitt testamente redan i relativt unga år. Se det sedan som en levande handling som kan ändras med tiden. Relationer och värderingar förändras genom livet och därför är det bra att se över sitt testamente med jämna mellanrum så att det alltid speglar din vilja.

Vem eller vad kan jag testamentera till?
Du har rätt att testamentera din kvarlåtenskap till vem eller vad du vill. Men om du har barn måste du ta hänsyn till deras laglott, vilket ger dem rätt till hälften av arvet.

Vad händer om jag inte skriver något testamente?
Är du gift eller lever i registrerat partnerskap delas era tillgångar i två delar, vilket kallas för bodelning. Din partner ärver då din del, och om ni har gemensamma barn får de vänta på sitt arv tills ni båda avlidit. Har du barn från tidigare äktenskap får de ut sin avlidne förälders del av arvet direkt. Fosterbarn har däremot inte arvsrätt.

Är du och din partner sambos ärver ni inte varandra. Är du ensamstående utan barn ärver i första hand dina föräldrar, i andra hand syskon och deras barn och barnbarn. I sista hand ärver far- och morföräldrar och deras barn. Kusiner har ingen arvsrätt.

Om du saknar arvingar går alla dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Hur skriver jag ett giltigt testamente?
Ett testamente måste alltid skrivas klart och tydligt, vara upprättat i endast ett original och undertecknat. Det måste också tillkomma under korrekta former, det vill säga du måste vara ”vid dina sinnens fulla bruk” och undertecknas av två testamentsvittnen vid ett och samma tillfälle. Vittnena ska vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära släkt eller förmånstagare i ditt testamente. De behöver inte veta vad som står i testamentet.
Datum för upprättandet och bevittnandet måste alltid framgå. Ingen text får heller vara struken, korrigerad eller kompletterad eftersom testamentet då riskerar att bli ogiltigt. Vill du senare ändra något i testamentet måste du därför upprätta ett nytt, eller komplettera det med ett tilläggstestamente.

Hjälp att upprätta testamente
Om du vill få hjälp att upprätta ditt testamente kan du vända dig till en jurist, som säkerställer att det blir giltigt.

Som givare till Njurfonden får du rabatterat pris hos Lavendla och Familjens Jurist.

Ladda ned vår testamentsmall

Har du frågor eller vill beställa material?

Kontakta oss på 08-546 405 00 eller skicka ett mejl till info@njurfonden.se

Ladda ned vår broschyr

Vår givarservice

Ring vår givarservice på 020-900 100. Vår givarservice hjälper dig med att besvara frågor om ditt givande. Här kan du få hjälp med ditt gåvoblad och du kan välja att få en faktura på gåvobeloppet eller swisha direkt efter samtalet. Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag.

Du kan även ge en gåva här:
90-konto: 900 367-4  (900 462-3, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.)
Bankgiro: 900-3674
Swish: 900 3674
Var noga med att ange vem minnesgåvan gäller!