Stöd njurforskningen

Var tionde svensk är drabbad av kronisk njursjukdom. Ditt bidrag gör skillnad!

Ge en gåva

Swisha din gåva

Du kan swisha din gåva genom att scanna koden i din Swish-app eller genom att skriva in vårt swishnummer nedan.

900 3674

Vår givarservice

Ring vår givarservice på 020-900 100. Vår givarservice hjälper dig med att besvara frågor om ditt givande. Här kan du få hjälp med ditt gåvoblad och du kan välja att få en faktura på gåvobeloppet eller swisha direkt efter samtalet. Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag.

Du kan även ge en gåva här:
90-konto: 900 367-4  (900 462-3, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.)
Bankgiro: 900-3674
Swish: 900 3674
Var noga med att ange vem minnesgåvan gäller!

Testamentera till njurforskning

Din sist vilja kan ge livet en chans. Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår nya broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.

Läs mer om testamente

Gör skillnad som företag

Ditt företag kan visa sin omtanke för medarbetare och kunder genom att stötta livsviktig njurforskning, och därmed påskynda nästa genombrott som kan förändra livet för personer med njursjukdom. En miljon svenskar har njurpåverkan, och en halv miljon har kronisk njursjukdom. Forskarna står redo, men saknar resurser. Med ditt bidrag kommer vi snabbare fram!

Läs mer om företagsgåva

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i nio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 35 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer om forskning

Skattereduktion för gåvor

Genom att stötta njurforskningen kan du få upp till 3 000 kronor i skattereduktion! Gåvan måste vara på minst 200 kronor/per gång och totalt 2000 kronor under ett år till en eller flera av Skatteverket godkända gåvomottagare.

Läs mer

Etisk och trygg insamling

Kvalitetsstämplad. Njurfondens 90-konto är garanten för att insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader och att sunda marknadsföringsmetoder används.

Tryggt givande. Njurfonden följer riktlinjer för insamlingsbranschen. Njurfonden är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, som verkar för etisk och professionell insamling. Njurfonden följer i sin verksamhet Givas Sveriges kvalitetskod och övriga rekommendationer för insamlingsorganisationer.

Mer om Tryggt givande