Ge en aktiegåva

Genom att skänka din aktieutdelning kan du stötta Njurfondens arbete. Du kan även skänka värdepapper skattefritt.

Så går du till väga

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. Det gör de som Aktiegåva. Du skänker aktieutdelningen på dina privata aktier till en eller flera ideella organisationer. Du kan också skänka din utdelning från fåmansbolag. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 starka kronor för Njurfonden — som är skattebefriad. Ditt bidrag till njurforskningen ökar alltså alltså omedelbart 43 procent! Njurfonden kan också ta emot värdepapper.

Skänka aktieutdelning

  • Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.
  • Skriv ut och fyll i ”Aktieutdelning gåvoblankett” nedan.
  • Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för Servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.

Skänka aktier, obligationer eller fonder

Njurfonden tar tacksamt emot värdepapper som exempelvis aktier, obligationer eller fonder. Vi realiserar då din gåva och genom detta behöver varken du eller Njurfonden betala skatt.

  • Ge din bank- eller kapitalförvaltare i uppdrag att överföra gåvan till Njurfondens värdepappersdepå i Swedbank, depånummer 327700-4326-8, alternativt fondkonto 9955852-0. Använd gärna blanketten ”Gåvobrev värdepapper” nedan. I gåvobrevet anger du vad du har givit i gåva och att Njurfonden är gåvomottagare.
  • Skicka gåvobrevet till Njurfonden.
  • Efter ägarbytet säljer vi värdepapperen. Njurfonden är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt.

Tack för din omtanke!

Dokument att ladda ned

Njurfondens uppgifter
Organisationsnummer: 802477-9202
Gåvomottagare/Rättighetshavare: Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Utdelningsadress: Drakenbergsgatan 6 nb, 117 41 Stockholm
Bankgiro: 900-3674