Förebygga njursvikt

Ta hand om dina njurar

För att minska risken att få kronisk njursjukdom (CKD) och utveckla njursvikt gäller, som för så många andra sjukdomar, att se över sina livsstilsvanor. Många av råden är samma som för att undvika hjärt-kärlsjukdom, och handlar om vikt, rökning och motion.

Om du har diabetes eller högt blodtryck är det särskilt viktigt att följa den behandling som din läkare har ordinerat.

Livsstilsråd

 • Undvik att röka. Rökning skadar blodkärlen.
 • Motionera regelbundet.
 • Följ din viktutveckling och sträva efter normalt BMI.
 • Drick inte mer än måttligt med alkohol.
 • Håll koll på blodtrycket.
 • Ät inte svamp som du inte säkert vet är ätlig. Den giftigaste svampen i Sverige som ger njurskador är toppig giftspindling.

Om du har kronisk njursjukdom i ett tidigt stadium är råden värda att följa för att bromsa utvecklingen. Du bör också tänka på att:

 • Undvik läkemedel som kan skada njurarna, t ex antiinflammatoriska NSAID-preparat. Läs patientinformationen i FASS.
 • Använd inte för mycket salt. Ej mer än en tesked per dag.
 • Ät inte överdrivet mycket protein.
 • Ät bara svamp som du säkert vet är ätlig. Den giftigaste svampen i Sverige som ger njurskador är toppig giftspindling.
 • Följ din behandling och gå på kontroller om du har högt blodtryck eller diabetes.