Beviljade anslag 2023

Sju miljoner till framstående njurforskning.

Rekordstor utdelning till njurforskningen!

Njurfondens forskarbidrag 2024 uppgår till 7 040 000 kronor till 40 forskare ur avsatta medel för 2023. Totalt har insamlingsstiftelsen sedan starten 2013 delat ut över 42 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige.

Alla forskarbidrag uppmärksammas vid ett webbinarium som sänds på Världsnjurdagen den 14 mars. Då berättar också tre forskare om sina projekt: Carl Öberg samt Anna Witasp och David Unnersjö-Jess. Webbinariet visas på njurfonden.se

Inflammatoriska njursjukdomar

Gunnarsson, Iva
Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit prediktera långtidsprognosen?
Karolinska Institutet 350 000 kronor

Hansson, Erik
Neutrophil Extracellular Traps vid värme-associerad njurskada
Göteborgs Universitet 250 000 kronor

Witasp, Anna
Integrerade multiomikstudier för individanpassad behandling av IgA-nefrit
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Hemmingsson, Peter
IL-40:s roll vid ANCA-vaskulit och aktivering av neutrofiler Efter doktorandreg 2022:
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Hellmark, Thomas
Utvärdering av nya biomarkörer vid ANCA vaskulit
Lunds universitet 200 000 kronor

Mihovilovic, Karlo
Effekt av anti-CD 20 mediciner i glomerulonefrit
Göteborgs universitet 150 000 kronor

Skoglund, Elisabeth
Precisionsmedicin vid SLE nefrit med hjälp av spatial genexpressionsanalys
Uppsala Universitet 150 000 kronor

Sjöwall, Christopher
Belimumabs effekter på utveckling av regulatoriska B-celler vid lupusnefrit
Linköpings universitet 150 000 kronor

Segelmark, Mårten
Prognos och behandling vid Goodpastures sjukdom
Lunds Universitet 150 000 kronor

Ohlsson, Sophie
Långtidsuppföljning av membranös nefropati
Lunds universitet 150 000 kronor

Narasimhan, Gayathri
Cross-talk mellan mesangiala celler och podocyter genom exosomer i IgA-nefrit
University of Gothenburg 100 000 kronor

Friberg, Niklas
Betydelsen av arginas vid hemolytiskt uremiskt syndrom
Lunds universitet 100 000 kronor

Kronisk njursvikt (CKD 5) inkl. dialys

Öberg, Carl
Minskad skadlig glukosabsorption via glukoskanaler vid peritoneal dialys
Lunds universitet 400 000 kronor

Stenvinkel, Peter
Molekylära orsaker och ny behandling av vaskulärt åldrande vid kronisk njursvikt
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Evans, Marie
En digital applikation för utvärdering och uppföljning av njursvikt
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Rydell, Helena
Infektionskomplikationer vid olika kärlaccess för patienter med hemodialys
Karolinska Universitetssjukhuset 150 000 kronor

de Laval, Philip
Mekanismer bakom inflammation, koagulation och immunaktivering vid dialys
Uppsala universitet 150 000 kronor

Björksten, Markus
Njurfunktion före och efter start av peritonealdialys
Karolinska Universitetssjukhuset 100 000 kronor

Suliman, Mohamed
Samband mellan mitokondriellt härledda peptider, AGEs, och undernäring vid CKD
Karolinska institutet 100 000 kronor

Arefin, Md Samsul
Senolytics och mPGES-1-inhibitor för att bekämpa tidig vaskulär åldrande hos CKD
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Martus, Giedre
Klinisk validiering av Kombi-PET test hos patienter med peritonealdialys
Lunds universitet 100 000 kronor

Windahl, Karin
Proteinreducerad kost till kroniskt njursjuka äldre – en säker behandling?
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Njursjukdomar CKD 1 – 4 och diabetes

Unnersjö-Jess, David
Superupplöst 3D-mikroskopi för precisions-njurdiagnostik
Kungliga Tekniska Högskolan 400 000 kronor

Chromek, Milan
Cell-fritt DNA hos barn men kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Olauson, Hannes
AI-assisterad histologisk bedömning i prekliniska modeller av njursjukdom
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Carrero, Juan J
Förbättra upptäckt och hantering av njursjukdomar i primärvården
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Faucon, Anne-Laure
En svensk nationell kohort över patienter diagnosticerade med kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Bergen, Karin
Lactadherin, progress av njursjukdom och kärlsjukdom vid kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Christensson, Anders
Metoder för att hitta hjärtsjukdom vid kronisk njursjukdom
Lunds Universitet 150 000 kronor

Indurain, Ainhoa
Är ogynnsam muskelkomposition bedömt med MRI associerad med mortalitet vid CKD?
Linköpings Hälsouniversitet 150 000 kronor

Jeansson, Marie
Angiopoietin-2 och trombosbildning vid COVID-19 och kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Transplantation

Erlandsson, Helen
Observationsstudie av riskfaktorer hos levande njurdonatorer
Karolinska Universitetssjukhuset 150 000 kronor

Hahn Lundström, Ulrika
Dialysaccessen och risken för hjärtsvikt efter njurtransplantation
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Gracin, Sonja
Njurtransplantation och monoklonala B cell/plasma cell sjukdomar
Göteborgs Universitet 100 000 kronor

Karpman, Diana
Att få och ge en njure: intervjustudie om ungdomar som fått njurtransplantat
Lund universitet 70 000 kronor

Övrigt

Kiss, Katalin
Mannitol-clearance för mätning av glomerulär filtrationshastighet
Göteborgs Universitet 220 000 kronor

Skoog, Per
Njurfunktion efter stentgraftbehandling av kroppspulsåderbråck
Sahlgrenska universitetssjukhuset 200 000 kronor

Österman, Joakim
Hjärtsvikt, diabetes och kronisk njursvikt; Prognos och nya behandlingar
Karolinska institutet 150 000 kronor

Malmgren, Linnea
Selective Glomerular Hypofiltration Syndromes och negativa hälsoutfall
Lunds universitet 150 000 kronor

Alkas, Jim
Förekomst av akut njursvikt i region Stockholm med kartläggning av riskfaktorer
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Tidigare beviljade anslag

Beviljade anslag 2022 >
Beviljade anslag 2021 >
Beviljade anslag 2020 >