Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Coronaviruset och njursjukdomar

Många är oroade nu över nya coronaviruset och COVID-19. Här finns samlad information som vänder sig till personer med kronisk njursjukdom, personer i dialys och njurtransplanterade.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Inger-Lena Johansson
Anna-Maria Tommy Norén
Margareta Ewerby

Diabetesmedel “överraskande effektivt” mot njursjukdom

Läkemedlet innehåller dapagliflozin, som är en så kallad SGLT2-hämmare. Det sänker blodsockernivåerna genom att öka njurarnas glukosutsöndring, och i tidigare…

Läs mer >

Global kartläggning – kronisk njursjukdom ökar

Andelen personer som dör av kroniska njursjukdomar väntas öka de kommande åren, visar en global kartläggning av det internationella forskningskonsortiet…

Läs mer >

Drygt fyra miljoner till framstående njurforskning

Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nyligen delat ut rekordbeloppet 4 350 000 kronor till 28 njurforskare vid fem olika institutioner i landet.…

Läs mer >