Ge din gåva här!

”Jag hoppas få behålla nästa njure längre”

Lova, 17 år, lider av kronisk avstötning – hon kommer att förlora njuren hon fick av sin pappa när hon var åtta år. Varför vissa transplanterade njurar håller kortare tid och andra längre är en gåta.
Läs mer >

Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Njursjuka, i synnerhet transplanterade, har drabbats hårt av pandemin. Detta visar en studie av bland andra Maria Stendahl, mottagare av Njurfondens Forskarbidrag 2021.
Läs mer >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 08-546 405 04 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Anna-Carin Eriksson
Astrid Henriksson
Astrid Henriksson

Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Hos njurtransplanterade i Sverige har rapporterats en överdödlighet på 30 procent under ett år av pandemin. Det visar en färsk…

Läs mer >

Klimatförändringar kopplat till ökad njursjukdom

Ju varmare det blir, desto fler kommer att drabbas av försämrad njurfunktion. Detta visar forskning som nyligen publicerats i en…

Läs mer >

Njure från gris transplanterad till människa

Forskare vid NYU Langone Transplant Institute, en del av New Yorks Universitetssjukhus, har nyligen lyckats transplantera en njure från en…

Läs mer >