Ge din gåva här!

Nominera till Bengt Rippes forskarpris 2021

Nu är det hög tid att nominera till Bengt Rippes forskarpris för 2021. Priset går till en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor..
Läs mer här >

Njurfonden utlyser sex miljoner kronor

För tredje året i rad ökar Njurfonden anslaget till livsviktig njurforskning, denna gång till 6 miljoner kronor. På tre år har därmed anslaget fördubblats. Tack till alla er som gör det möjligt! Ert stöd för forskningen framåt.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 08-546 405 04 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Kerstin Lundström
Tore Karlsson
Karin Beischer

Klimatförändringar kopplat till ökad njursjukdom

Ju varmare det blir, desto fler kommer att drabbas av försämrad njurfunktion. Detta visar forskning som nyligen publicerats i en…

Läs mer >

Njure från gris transplanterad till människa

Forskare vid NYU Langone Transplant Institute, en del av New Yorks Universitetssjukhus, har nyligen lyckats transplantera en njure från en…

Läs mer >

Nya behandlingar på gång mot klåda hos kroniskt njursjuka

Klåda vid kronisk njursjukdom är ett vanligt problem för patienter med CKD och njursjukdom i slutstadiet. Nu finns nya behandlingsterapier som…

Läs mer >