Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Ge en företagsgåva till Alf och alla andra njursjuka

Ditt företag kan göra en livsviktig insats för alla som är drabbade av njursjukdom. Varje bidrag vi får in går forskning som kan leda till att njursjuka får chansen till ett längre och bättre liv. Som tack får ni: ett fint gåvobevis, banners i olika format till er webbplats och en mailsignatur som sprider budskapet om att ni stödjer forskningen.
Ge er företagsgåva här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Lars Björn
Anders Dahloe
Bengt Och Lena Eng,

Ny studie ger insikt i kronisk njursjukdom.

Forskare vid Boston University School of Medicine har studerat en känd signalväg som de tror kan föra dem ett steg närmare förståelsen av den komplicerade fysiologin hos patienter med kronisk njursjukdom (CKD), vilket på sikt kan bana väg för nya behandlingsalternativ.

Läs mer >

Rekord i antal njurtransplantationer.

Under 2019 transplanterades 476 njurar i Sverige enligt svensk Transplantationsförening. Rekordet från 2017 är därmed slaget då 474 njurar transplanterades.

Läs mer >

Kaffe kan minska risken för njursjukdom.

Forskare vid University of Southampton, Storbritannien, har nyligen publicerat en studie som tyder på att kaffe kan ge en gynnsam effekt på njurfunktionen och därmed minska risken för att utveckla kronisk njursjukdom.

Läs mer >