Ge din gåva här!

Hans forskning ska hjälpa njursjuka barn

Urban Fläring forskar om barn som drabbats av svår akut njursvikt. Målet är att hitta riskfaktorer som kan visa på om patienten ligger i riskzonen för att få kronisk njursvikt senare i livet
Läs mer >

Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Njursjuka, i synnerhet transplanterade, har drabbats hårt av pandemin. Detta visar en studie av bland andra Maria Stendahl, mottagare av Njurfondens Forskarbidrag 2021.
Läs mer >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 08-546 405 04 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Caroline O Claes, Alina, Alfred. Helena O Magnus, Emil, Clara. Svensson
Curt Ljungberg
Evy Dackling

Ny rekordutdelning till njurforskning

Njurfondens utdelning ökar för tredje året, till sex miljoner kronor. På tre år har anslagen fördubblats. På så sätt kan…

Läs mer >

Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Hos njurtransplanterade i Sverige har rapporterats en överdödlighet på 30 procent under ett år av pandemin. Det visar en färsk…

Läs mer >

Klimatförändringar kopplat till ökad njursjukdom

Ju varmare det blir, desto fler kommer att drabbas av försämrad njurfunktion. Detta visar forskning som nyligen publicerats i en…

Läs mer >