Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Coronaviruset och njursjukdomar

Många är oroade nu över nya coronaviruset och COVID-19. Här finns samlad information som vänder sig till personer med kronisk njursjukdom, personer i dialys och njurtransplanterade.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Thomas Hedren
Marita Berggren
Johan Hjalmarsson

Ännu ett rekordår för Njurfonden – delar ut fem miljoner!

Njurfondens anslag för i år är det högsta beloppet i fondens historia. Fem miljoner fördelas till svenska forskare inom området…

Läs mer >

Robotstyrd njurtransplantation öppnar nya möjligheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure. Läkarna gjorde bedömningen att…

Läs mer >

Ny immunterapi mot njursvikt kan snart införas

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Delresultat av en pågående…

Läs mer >