Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Fem miljoner till framstående njurforskning

Njurfonden delar ut fem miljoner kronor till 27 forskare ur fondens avsatta medel för 2020. Speciellt för denna utdelning är satsningen på corona­forskning. Fyra forskare får 900 000 kronor till projekt om det nya coronaviruset och njursjukdom.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Susanne Svensk Hällström
Gunnar Nordmark
Marianne Gezelius

Nytt läkemedel ger hopp för njursjuka

Hur kan vi göra livsnödvändiga transplantationer tillgängliga för fler? Webbinarium 16 juni kl. 14.00-15.30 I Sverige utfördes den första njurtransplantationen…

Läs mer >

Stor studie kopplar demens till dålig njurfunktion

Forskare vid Karolinska institutet har nyligen publicerat resultat från en studie som visar att nedsatt njurfunktion är en underskattad riskfaktor…

Läs mer >

Njurfondens Forskarbidrag 2021

Välkommen till Njurfondens webbsända utdelning av Njurfondens Forskarbidrag 2021! Rekordsumman 5 miljoner kronor fördelas på 27 lovande forskningsprojekt, varav 900…

Läs mer >