Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Coronaviruset och njursjukdomar

Många är oroade nu över nya coronaviruset och COVID-19. Här finns samlad information som vänder sig till personer med kronisk njursjukdom, personer i dialys och njurtransplanterade.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Anita Klöfver Francke
Jeanette Valdmaa
Gunilla Mathiasen

Mer individanpassad vätskebalans ska minska dödligheten vid dialys

Var tredje patient med svår njursvikt som får bloddialys är övervätskad efter sin dialysbehandling. Detta anses bidra till den höga…

Läs mer >

Diabetesmedel “överraskande effektivt” mot njursjukdom

Läkemedlet innehåller dapagliflozin, som är en så kallad SGLT2-hämmare. Det sänker blodsockernivåerna genom att öka njurarnas glukosutsöndring, och i tidigare…

Läs mer >

Global kartläggning – kronisk njursjukdom ökar

Andelen personer som dör av kroniska njursjukdomar väntas öka de kommande åren, visar en global kartläggning av det internationella forskningskonsortiet…

Läs mer >