Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Läs om forskningen >

Fem miljoner till framstående njurforskning

Njurfonden delar ut fem miljoner kronor till 27 forskare ur fondens avsatta medel för 2020. Speciellt för denna utdelning är satsningen på corona­forskning. Fyra forskare får 900 000 kronor till projekt om det nya coronaviruset och njursjukdom.
Läs mer här >

Din sista vilja kan ge livet en chans

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Benny Karlsson
Michaela Wass
Jeanette Wass

Njurfondens Forskarbidrag 2021

Välkommen till Njurfondens webbsända utdelning av Njurfondens Forskarbidrag 2021! Rekordsumman 5 miljoner kronor fördelas på 27 lovande forskningsprojekt, varav 900…

Läs mer >

Pris till forskare bakom ny behandling mot njurinflammation

En av fyra patienter i dialys eller med njurtransplantat har njurinflammation. Snart kan vi ha en ny medicin, som gör…

Läs mer >

Ännu ett rekordår för Njurfonden – delar ut fem miljoner!

Njurfondens anslag för i år är det högsta beloppet i fondens historia. Fem miljoner fördelas till svenska forskare inom området…

Läs mer >