njurarnas funktion

Ett livsviktigt organ

Njurarnas uppgift är att filtrera bort slaggprodukter som bildas vid ämnesomsättningen och att balansera salter och vätskor i kroppen. Njurarna har också en viktig roll när det gäller att reglera blodtrycket, kalkbalansen och att stimulera benmärgen till att producera röda blodkroppar.

Normalt filtrerar njurarna 180 liter kroppsvätska per dygn, vilket är fyra gånger den totala volymen kroppsvätska.

Utan en fungerande njurfunktion stiger mängden avfallsprodukter i blodet vilket ger upphov till urinförgiftning, så kallad uremi. Innan dialysen blev en livräddande behandling på de stora sjukhusen i USA och Europa på 1960-talet ledde tillståndet till döden.