Etisk och trygg insamling

Kvalitetsstämplad

Njurfondens 90-konto är garanten för att insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader och att sunda marknadsföringsmetoder används. Det granskas av föreningen Svensk Insamlingskontroll, som genom årlig kontroll säkerställer att den som bidrar med pengar får tillförlitlig information om hur gåvorna används. En kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation.

Svensk Insamlingskontroll

Ge med trygghet

Tryggt givande betyder att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. Njurfonden är medlem i Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, och följer branschens kvalitetskod och övriga rekommendationer för insamlingsorganisationer.

Policydokument

Din integritet

I och med att du lämnar personuppgifter till Njurfonden, såsom namn och adress, registreras och lagras uppgifterna om dig och behandlas för angivna ändamål. Det sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och Njurfonden respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina uppgifter.

 

Integritetspolicy