Giva Sveriges kvalitetskod

Njurfonden är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling.

Giva Sveriges medlemsorganisationer måste säkerställa att verksamheterna genomsyras av högt ställda krav vad gäller etik och moral. Kvalitet och professionalitet i verksamheten är avgörande för att insamlingsbranschen skall vinna och behålla allmänhetens förtroende.

Njurfonden följer i sin styrning, ledning och kontroll Giva Sveriges kvalitetskod.

Här kan du läsa de policydokument som vi regelbundet uppdaterar:

Giva Sverige