Om Njurfonden

Njurfonden sätter fart på svensk njurforskning

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

I förhållande till andra stora folksjukdomar satsas alldeles för lite pengar på njurforskning. I Sverige pågår mycket intressant och lovande forskning om njursjukdomar som Njurfonden stödjer. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på många små framsteg.

Var tionde person har njurpåverkan. Vid förhöjt blodtryck, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom löper man större risk att bli njursjuk. Om cirka 20 år beräknaas njursjukdom vara den femte dödligaste sjukdomen i världen.

Många går för länge med kronisk njursjukdom utan att det upptäcks, vilket orsakar onödigt lidande. Därför arbetar Njurfonden också för att öka kunskapen i samhället om njursjukdomar och om njurarnas livsviktiga funktioner. Kronisk njursjukdom kan ännu inte botas, men den kan behandlas och bromsas, och ju tidigare vi kan sätta in behandling desto större vinster gör vi både för den enskilda personen och för samhället.

Varje dag är viktig! Ge en gåva till njurforskningen så kommer genombrotten snabbare.