Bengt Rippes forskarpris

Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor.

Nomineringar till Bengt Rippes forskarpris ska vara Njurfonden tillhanda senast 2022-10-30 till Njurfondens e-post; info@njurfonden.se och ska inkludera en sammanfattande mening (”NN föreslås tilldelas Bengt Rippes pris för sin….”). Till nominering kan bifogas ett kort CV för den föreslagna forskaren eller annan dokumentation som styrker de vetenskapliga insatserna. Allt nomineringsmaterial ska vara samlat i en pdf-fil tillsammans med nomineringsformuläret.

Behöriga att nominera är Njurfondens huvudmän, kliniker och akademiska forskningsenheter inom det njurmedicinska området samt enskilda (forskare, läkare, omvårdnadspersonal) verksamma, eller tidigare verksamma, vid svenskt sjukhus.

Njurfondens styrelse fattar i december beslut om mottagare av Bengt Rippes forskarpris.

Ladda ned nomineringsblankett här >

Mottagare

Mårten Segelmark, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Mottagare av Bengt Rippes pris 2022.

Motivering:
”Bengt Rippes pris 2022 tilldelas Mårten Segelmark för en mångårig framstående forskargärning, framför allt inom inflammatoriska njursjukdomar, och för att ha tillskapat en ny behandlingsmöjlighet för patienter med antibasalmembrannefrit (Goodpastures sjukdom).”

Läs mer om Mårten Segelmarks forskning här >

Bengt Lindholm, senior forskningsspecialist och sektionschef vid Baxter Novum, Karolinska Institutet i Stockholm.

Mottagare av Bengt Rippes pris 2021.

Motivering:
”Insamlingsstiftelsen Njurfonden har tilldelat Bengt Rippes forskarpris 2021 till Bengt Lindholm för hans omfattande insatser för njurmedicinsk forskning sedan 1978 och särskilt inom peritonealdialys.”

Läs mer om Bengt Lindholms forskning här >

Bengt Fellström, forskare vid njurmedicinska kliniken i Uppsala.

Mottagare av Bengt Rippes Pris 2020.

Motivering:
”Bengt Fellström har med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa ny kunskap kring och nya behandlingsmöjligheter för patienter med njursjukdom.”

Läs mer om Bengt Fellströms forskning här >