Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

11 saker du bör
veta om njurarna

Vet du verkligen hur många njurar du har?
Slå hål på dina förutfattade meningar >

Tack för alla gåvor 2015!

Ditt bidrag kan leda till nästa forskningsgenombrott.
Så här användes din gåva >

De långsikta resultaten av transplantationer behöver förbättras.

Peter var 22 år när han bestämde sig för plugga sitt tredje år på universitet i Japan och gick till läkaren för att få ett friskintyg. Men läkarbesöket resulterade i en chock. Det var något fel på hans njurar.
Läs Peters berättelse >

Testa dina njurkunskaper

Trots att njurarna har många livsviktiga funktioner är det få som vet vad de gör.
Gör vårt njurquiz och testa dina kunskaper!
Starta här >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Tomas Karlsson
Leif Kristoffersen
Gustaf Carlson

Stort kunskapsutbyte väntar

Den 7-8 oktober träffas professionen inom svensk njurforskning, läkemedelsindustrin, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och medlemmar i Njurförbundet i Göteborg…

Läs mer >

Världsunik studie kring nytt preparat mot antikroppar

På Akademiska sjukhuset i Uppsala går utvecklingen inom njurtransplantation framåt och vid sjukhuset pågår nu en världsunik studie.

Läs mer >

Ansökan för 2016 har öppnat

Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor till viktigt njurforskning för 2016. Dessutom finns möjlighet att söka medel ur Tommy och…

Läs mer >