Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 27 år.


Se filmen om Maria och hur hon kämpar för att få behålla sin tredje transplanterade njure.
Filmen är nummer tre i serien för Njurfonden om hur njursjuka lever sitt liv.
Se våra övriga filmer här >

Kan du slå en sjua?

Det är det inte alla som kan. Därför har Daniel Karlsson i Katrineholm dragit igång #PissOutChallange för alla njursjuka som går i dialys och inte kan kissa.
Läs mer om utmaningen här >

Bengt Rippe In Memoriam

Vi har med stor sorg tagit emot beskedet att Bengt Rippe hastigt och oväntat har avlidit efter en tids sjukdom.

Bengt Rippe var med och grundade Njurfonden 2013 och var vice ordförande i styrelsen.

Läs mer >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Britt Sjögren
Bengt-Ove Gunnarsson
Bengt-Ove Gunnarsson

Var 10:e svensk har förhöjt blodsocker utan att veta om det.

År 2030 förväntas fler än 600 000 svenskar ha diabetes. Obehandlade personer löper kraftigt ökad risk för hjärtsjukdomar och njursvikt.…

Läs mer >

Bengt Rippes livsgärning består och kommer att vidareutvecklas.

Den njurmedicinska forskarvärlden har förlorat en av sina mest lysande stjärnor.

Läs mer >

Var femte person har högt blodtryck.

Enligt Hjärtrapporten 2016 ökar antalet personer som drabbas av högt blodtryck. Bland personer som är 65-84 år har idag nästan hälften högt blodtryck

Läs mer >