Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 28 år.


Maria drömmer om en ny njure. Men först måste problemen med antikroppar kunna lösas. Se den tredje filmen i Njurfondens serie om hur njursjuka lever sina liv.
Se våra övriga filmer här >

Njurfondens årsredovisning för 2016 är här!

Under 2016 delade Njurfonden ut 3 miljoner kronor till lovande forskningsprojekt. Det innebär att Njurfonden nu har delat ut totalt 7 miljoner kronor sedan starten 2014.

Ta del av våra siffror och vart de insamlade medlen gick!

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Eva Delin
Brf Bohusgården Uddevalla
carl gustaf ljunggren

Bakterieenzym hindrar avstötning vid transplantation.

Ett nytt försöksläkemedel som tar bort skadliga antikroppar har gjort det möjligt för patienter som ansetts omöjliga att transplantera att få en ny njure.

Läs mer >

Nytt material kan förlänga livet för dialyspatienter.

Ett nytt material, som kan användas i utrustningen för bloddialys, har utvecklats av en internationell forskargrupp med forskare från Göteborgs universitet.

Läs mer >

Nytt genombrott för behandling av njurtumörer.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har som första sjukhus i Sverige infört frysbehandling mot njurtumörer. Frysbehandling är det största genombrottet sedan värmeablation introducerades för cirka 10 år sedan.

Läs mer >