Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

För fyra och ett halvt år sedan var Elliot frusen, svullen och orkeslös.

Se våra övriga filmer här >

Jenny lägger grunden till framtidens mediciner.

Jenny Nyström är professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 2003 har hon varit en av de drivande bakom en omfattande njurbiopsistudie, som förhoppningsvis kan leda fram till ­specifika behandlingsmetoder vid en rad olika njursjukdomar som exempelvis IgA-nefrit.
Läs reportaget om Jennys forskning >

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Gunilla Sjöswärd
Tina Karlsson
Hans Rågenmo

Fungerande mini-njure av mänskliga stamceller har odlats fram.

Mini-njurar som kan filtrera blod för att producera urin har nu framgångsrikt odlats fram av mänskliga stamceller med möss som värddjur. Försöken har utförts av ett forskarteam vid Manchester University.

Läs mer >

Lovande kombinationsbehandling vid njurcancer.

Patienter med en viss typ av njurcancer löpte 26 procent mindre risk för att deras sjukdom skulle förvärras eller leda till död om de behandlades med en kombination av Tecentriq och Avastin.

Läs mer >

Njursjukdom kan förhindras med medelhavsmat.

En strikt medelhavsdiet kan minska risken för att utveckla kronisk njursjukdom med 50 procent. Det visar en studie som har…

Läs mer >