Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

För fyra och ett halvt år sedan var Elliot frusen, svullen och orkeslös.

Se våra övriga filmer här >

Jenny lägger grunden till framtidens mediciner.

Jenny Nyström är professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 2003 har hon varit en av de drivande bakom en omfattande njurbiopsistudie, som förhoppningsvis kan leda fram till ­specifika behandlingsmetoder vid en rad olika njursjukdomar som exempelvis IgA-nefrit.
Läs reportaget om Jennys forskning >

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Liselott Bråthen
Gullieth Gåhlin
Cecilia Lennartsson

Världsnjurdagen 8 mars 2018

Idag 8 mars infaller Världsnjurdagen och ett sätt att få en fingervisning om hur dina njurar mår är att kolla ditt blodtryck.

Läs mer >

240 000 kvinnor kan ha oupptäckt njursvikt.

I år sammanfaller Världsnjurdagen med Internationella kvinnodagen. Samtidigt visar en färsk studie vid Karolinska Institutet att 240 000 kvinnor kan ha njursvikt utan att veta om det.

Läs mer >

Genombrott inom transplantationskirurgin.

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att en mördarbakterie kan användas för att förhindra organavstötning efter transplantation.

Läs mer >