Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

För fyra och ett halvt år sedan var Elliot frusen, svullen och orkeslös.

Se våra övriga filmer här >

Ansökan har öppnat!

Nu har ansökan till forskningsbidrag från Njurfonden för 2017 öppnat. Njurfonden utlyser i år 3 miljoner kronor för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation.
Dessutom utlyser vi 100 000 kronor för forskning om njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond.

Gå till ansökan >

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Christer Kaaling
Marina Wallin
Gunilla Karlsson

Nytt vaccin kan öka livslängden vid obotlig njurcancer.

Enligt en ny studie kan medianöverlevnaden – den tid inom vilken hälften av patienterna avlider, bli dubbelt så lång som…

Läs mer >

Ännu ett diabetesläkemedel minskar njurproblem.

Enligt nya fynd skyddar substansen liraglutin patienter med typ 2-diabetes mot njursjukdom. Studien, som omfattar fler än 9 300 patienter…

Läs mer >

Omöjliga organbyten blir möjliga med ny medicin.

Ett nytt försöksläkemedel som tar bort skadliga antikroppar har gjort det möjligt för patienter som ansetts omöjliga att transplantera att få en ny njure.

Läs mer >