Per Lindner utvecklar njurbytesprogram

Nedräkningen för njurbytesprogrammet har börjat

Per Lindnér är docent och verksamhetschef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2012. Han har tidigare varit ordförande i Svensk Transplantationsförening och arbetar nu för att införa ett nationellt njurbytesprogram för levande donatorer för att öka tillgången på njurar i Sverige.

Läs mer här

Minskad dödlighet vid njursjukdom

Dödligheten vid svår njursvikt har minskat med 60 procent sedan 1991, enligt Svenskt...

Läs mer

Håll utkik!

Snart publicerar vi vilka forskare som får stöd från Njurfonden under 2016! Totalt...

Läs mer

Jenny väntar på forskningen

Jenny lever med en ärftliga njursjukdomen FSGS. Det enda hon önskar sig är...

Läs mer

Ge en gåva

Det finns flera sätt att stödja njurforskningen.
Ge en engångsgåva, en gåva via ditt testamente eller en uppskattad minnes- eller gratulationsgåva.
Läs mer
Läs mer

Därför har vi startat Njurfonden

Cirka 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Vart tredje fall beror på njursvikt. Läs om Jenny och Mikael.
Läs mer

När kommer nästa forskningsgenombrott?

Det behövs ökade resurser om forskningen ska gå snabbare framåt. Läs vad några svenska forskare säger.
Läs mer

Hjälp oss att fylla njuren!

Forskningen behöver ditt stöd.
Hjälp oss att nå målet 2 500 000 kronor för 2016!
Läs mer

En miljon kronor utdelat till njurforskning

I december 2014 fick 11 erfarna forskare dela på en miljon kronor i samband med Njurfondens första utdelning.
Läs mer