Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 27 år.


Maria drömmer om en ny njure. Men först måste problemen med antikroppar kunna lösas. Se den tredje filmen i Njurfondens serie om hur njursjuka lever sina liv.
Se våra övriga filmer här >

När får vi med njursjukdom en egen gala?

Anna sökte hjälp från det att hon var nio år. Men det skulle ta sju år av sjukdom och försök att få hjälp innan hon fick sin diagnos: mikroskopisk polyangit – en kronisk sjukdom som i första hand hade angripit hennes njurar. Läs Annas berättelse och om Mikroskopisk polyangit >

Tre miljoner till livsviktig njurforskning.

I samband med Internationella kvinnodagen offentliggör Njurfonden 2016 års utdelning där 15 forskare, varav åtta kvinnor, får dela på 3 miljoner kronor.

Läs om alla forskare och deras projekt >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Toni Åman
Toni Åman
Anita och Hans-Göran Svensson

Ny upptäckt ger hopp för cancerpatienter med njursvikt.

Forskare har upptäckt att njurproblemen hos cancerpatienter kan orsakas av en del av patientens eget immunförsvar som luras att aktiveras av tumören.

Läs mer >

Kunskap och prioritering av njursjukdom varierar stort över världen.

Förekomsten av njursjukdom varierar över världen. Det gör även skillnaderna i prevention och behandling, både mellan utvecklade länder och mellan utvecklingsländer.

Läs mer >

Hollywood uppmärksammar njursjukdom.

Morgan Freeman, Michael Caine och Alan Arkin är trion som ger njursjukdom den uppmärksamhet den förtjänar.

Läs mer >