Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

11 saker du bör
veta om njurarna

Vet du verkligen hur många njurar du har?
Slå hål på dina förutfattade meningar >

Tack för alla gåvor 2015!

Ditt bidrag kan leda till nästa forskningsgenombrott.
Så här användes din gåva >

Jenny hoppas på forskningen.

Jenny bär på en ärftlig njursjukdom. När hon blev gravid reagerade kroppen på den höga belastningen. Ett tag efter att hennes tvillingdöttrar hade fötts hade hon bara 10 procents njurkapacitet kvar. Idag har Jenny levt med sin nya njure i fyra år och hoppas att forskningen går framåt för sin egen, sina barns och alla andra njursjukas skull.
Se mer om Jenny och se filmen >

Första behandlingen mot polycystisk njursjukdom närmar sig

Britta Hylander Rössner är överläkare och en av de främsta experterna på polycystisk njursjukdom i Sverige. Nu berättar hon om det medicinska genombrottet JINARC.
Läs mer om behandlingen >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Gullvei Forsmark
Ann och Bertil Remaeus
Harry Taylor

Ansökan för 2016 har öppnat

Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor till viktigt njurforskning för 2016. Dessutom finns möjlighet att söka medel ur Tommy och…

Läs mer >

Njurförbundet bjuder in till kisspaus i Almedalen

Under Almedalsveckan sätter Njurförbundet fokus på njurarnas livsviktiga funktioner och betydelsen av tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion. Den 3 till…

Läs mer >

Njurfondens årsredovisning för 2015 är här

Under 2015 delade Njurfonden ut 2 990 000 kronor till lovande forskningsprojekt. Ta del av våra siffror och vart de…

Läs mer >