Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 27 år.


Se filmen om Maria och hur hon kämpar för att få behålla sin tredje transplanterade njure.
Filmen är nummer tre i serien för Njurfonden om hur njursjuka lever sitt liv.
Se våra övriga filmer här >

När får vi med njursjukdom en egen gala?

Anna sökte hjälp från det att hon var nio år. Men det skulle ta sju år av sjukdom och försök att få hjälp innan hon fick sin diagnos: mikroskopisk polyangit – en kronisk sjukdom som i första hand hade angripit hennes njurar. Läs Annas berättelse och om Mikroskopisk polyangit >

Tre miljoner till livsviktig njurforskning.

I samband med Internationella kvinnodagen offentliggör Njurfonden 2016 års utdelning där 15 forskare, varav åtta kvinnor, får dela på 3 miljoner kronor.

Läs om alla forskare och deras projekt >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Lars Järpedal
Åsa Hannu
Lena Larsson

Bromsmedicin rekommenderas mot cystnjurar.

Läkemedlet Jinarc som fungerar som bromsmedicin mot ADPKD (cystnjurar) ingår inte i läkemedelsförmånen. Men nu rekommenderar NT-rådet att landstingen använder medicinen under vissa förutsättningar.

Läs mer >

Ny terminologi kan minska donationsproblematiken. 

Att donera ett organ beskrivs inom sjukvården som att ge en gåva. Men om mottagaren upplever att gåvan inte går att återgälda kan gåvometaforen skapar en problematisk tacksamhetsskuld.

Läs mer >

Ny medicin kan hejda IgA-nefrit.

En ny typ av antiinflammatoriskt läkemedel kan hejda försämringen av njurfunktionen vid IgA-nefrit – den näst vanligaste enskilda orsaken till svår kronisk njursvikt och behov av dialys.

Läs mer >