Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 27 år.


Se filmen om Maria och hur hon kämpar för att få behålla sin tredje transplanterade njure.
Filmen är nummer tre i serien för Njurfonden om hur njursjuka lever sitt liv.
Se våra övriga filmer här >

Forskningen ger hopp

Bengt var bara åtta, nio år gammal när toalettbesöket förvandlades till en mardröm och han började ropa efter sin mamma. Urinen såg ut som outspädd hallonsaft. Det visade sig senare att det varit en cysta i en av hans njurar som hade spruckit. Läs om Bengts berättelse och om cystnjurar >

Bengt Rippe In Memoriam

Vi har med stor sorg tagit emot beskedet att Bengt Rippe hastigt och oväntat har avlidit efter en tids sjukdom.

Bengt Rippe var med och grundade Njurfonden 2013 och var vice ordförande i styrelsen.

Läs mer >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Anneli Lyckeborn
Mats Hammargård
Cathrine o Kurt Svederud

Sjukdomseffekten vid diabetisk njursjukdom kan ”frysas”

Genom en ny behandlingsmetod, som hittills bara har testats på möss, har forskare vid Karolinska Institutet lyckats förhindra att njurfunktionen vid diabetes försämras.

Läs mer >

GP uppmärksammar Peter Carstedt

Nu har det gått sju år sedan Peter fick sin mammas ena njure och idag går både han och hans mamma ”som tåget”.

Läs mer >

Ny medicin kan minska risken för njursvikt.

Cirka 30 procent av alla patienter som påbörjar dialysbehandling eller njurtransplanteras har diabetes som grundorsak till sin njursvikt.

Läs mer >