Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

11 saker du bör
veta om njurarna

Vet du verkligen hur många njurar du har?
Slå hål på dina förutfattade meningar >

Tack för alla gåvor 2015!

Ditt bidrag kan leda till nästa forskningsgenombrott.
Så här användes din gåva >

Lösningen verkar alltid ligga 10-15 år framåt i tiden.

Som 16-åring blev Henrik förkyld, trött och hängig. Plötsligt svullnade ena fotleden upp och därefter en handled. Efter tre månader upptäcktes att hans kreatinin- och urinvärden hade rusat iväg. Henrik hade ca 25 procents njurkapacitet kvar.
Läs Henriks berättelse >

Testa dina njurkunskaper

Trots att njurarna har många livsviktiga funktioner är det få som vet vad de gör.
Gör vårt njurquiz och testa dina kunskaper!
Starta här >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Curt o Marianne Berglund
Gerhard Ösund
Jerker o irene Löfving

Ansökan för 2016 har öppnat

Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor till viktigt njurforskning för 2016. Dessutom finns möjlighet att söka medel ur Tommy och…

Läs mer >

Njurförbundet bjuder in till kisspaus i Almedalen

Under Almedalsveckan sätter Njurförbundet fokus på njurarnas livsviktiga funktioner och betydelsen av tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion. Den 3 till…

Läs mer >

Njurfondens årsredovisning för 2015 är här

Under 2015 delade Njurfonden ut 2 990 000 kronor till lovande forskningsprojekt. Ta del av våra siffror och vart de…

Läs mer >