Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Ansökan har öppnat.

Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor för forskningsprojekt som uppfyller stiftelsens ändamål. Därtill 100 00 kronor för forskning med kring njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Läs mer och ansök >

Din gåva står överst på mångas önskelista i jul.

Anna Cagner är en av 600 000 njursjuka personer i Sverige. Idag lever hon med en transplanterad njure och en kronisk avstötning. Det betyder att hon i framtiden kan behöva dialys eller en ny transplantation för att överleva.
Du kan göra en livsviktig insats för Anna och alla andra njursjuka i jul.
Ge en julgåva eller företagsgåva.

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Rolf Hjälte
Berit Larsson
Inger Svensson

Första transplantationerna utförda i njurbytesprogrammet.

Nyligen genomfördes framgångsrikt de första transplantationerna i det svenska njurbytesprogrammet STEP, då tre patienter transplanterades under samma dag med njurar från tre levande donatorer.

Läs mer >

Johan trampade in 30.115 kronor till njurforskningen.

30.115 kronor – så mycket pengar samlade Johan Kring in i år genom att cykla tre cykellopp för sin njursjuke bror till förmån för Njurfonden.

Läs mer >

Effektiv kolesterolsänkare minskar risken för hjärtinfarkt och stroke vid njursvikt.

Repatha sänker kraftfullt LDL-kolesterolet hos patienter med lätt till måttlig kronisk njursvikt. Det visar nu resultaten av en subgruppsanalys.

Läs mer >