Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Maria har haft dialys
i totalt 27 år.


Maria drömmer om en ny njure. Men först måste problemen med antikroppar kunna lösas. Se den tredje filmen i Njurfondens serie om hur njursjuka lever sina liv.
Se våra övriga filmer här >

Dialysforskningen går framåt.

Bernd är senior professor i internmedicin. Hans forskning omfattar framför allt effekter och bieffekter av hemodialys, peritonealdialys och aferes. Han har flera lovande studier igång och är för närvarande ordförande av International Federation of Artificial Organs. Ett internationellt samordningsorgan för kontinentala föreningar som representerar alla typer av artificiella material såsom dialys, hjärt-lungmaskiner och proteser. Läs mer om Bernds forskning

Johan cyklar för sin njursjuke bror.

Johan Kring, hemmahörande i Hudiksvall, har nyligen startat en Facebook-kampanj tillsammans med sin arbetsgivare. I sommar kommer han att cykla för sin njursjuke storebror genom att samla in pengar till Njurfonden.

Läs om Johans insamling >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Thomas Johansson
Ragnhild Bohlet
Ulrica Pettersson

Klart för samtliga landsting att använda JINARC.

I mars publicerade NT-rådet en rekommendation till alla landsting att använda JINARC (tolvaptan) som behandling mot den vanligaste ärftliga njursjukdomen ADPKD (cystnjurar).

Läs mer >

Ny forskning kan rädda njurarna vid diabetes.

I Sverige riskerar uppskattningsvis 450 000 personer att drabbas av diabetisk njursjukdom. En ny behandlingsmetod kan nu vara på väg som ser ut att kunna förhindra att njurfunktionen försämras.

Läs mer >

Johan cyklar för sin njursjuke bror.

Johan Kring har nyligen startat en Facebook-kampanj tillsammans med sin arbetsgivare. I sommar kommer han att cykla för sin njursjuke storebror genom att samla in pengar till Njurfonden.

Läs mer >