Var 10:e svensk behöver forskningen. Ge en njurklapp.

snowflakes

Fler än 500 svenskar väntar på en ny njure. 450 000 svenskar har tidiga symtom på njursvikt. Närmare 4 000 går i regelbunden dialysbehandling. Njursvikt är en smygande sjukdom. En av tio svenskar uppskattas ha nedsatt njurfunktion och andelen ökar...

Läs mer

Högt BMI skyddar inflammerade dialyspatienter

I en europeisk epidemiologisk studie på 5904 dialyspatienter har man nu kunnat konstatera...

Läs mer

Njuren i fokus på publik utställning

Nu uppmärksammas njurens funktion, vad som händer när den inte fungerar, dialys, medicinsk...

Läs mer

Ge en gåva

Det finns flera sätt att stödja njurforskningen.
Ge en njurklapp, en gåva via ditt testamente eller en uppskattad minnes- eller gratulationsgåva.
Läs mer
Läs mer

Därför har vi startat Njurfonden

Cirka 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Vart tredje fall beror på njursvikt. Läs om Jenny och Mikael.
Läs mer

När kommer nästa forskningsgenombrott?

Det behövs ökade resurser om forskningen ska gå snabbare framåt. Läs vad några svenska forskare säger.
Läs mer

Hjälp oss att fylla njuren!

Nu har vi samlat in 2 205 000 kronor till forskningen.

Hjälp oss att nå målet 3 000 000 kronor för 2015!
Läs mer

En miljon kronor utdelat till njurforskning

I december 2014 fick 11 erfarna forskare dela på en miljon kronor i samband med Njurfondens första utdelning.
Läs mer