Ge din gåva här!

Hjälp oss besegra njursjukdomarna.

Genom Njurfonden stödjer du forskningen kring njursjukdomar för att färre ska insjukna i njursvikt, behöva dialys och transplantation och för att njursjuka ska få leva ett bättre och längre liv. Insamlingen går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.

Ansökan har öppnat.

Njurfonden utlyser nu 3 miljoner kronor för forskningsprojekt som uppfyller stiftelsens ändamål. Därtill 100 00 kronor för forskning med kring njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Läs mer och ansök >

Jenny lägger grunden till framtidens mediciner.

Jenny Nyström är professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 2003 har hon varit en av de drivande bakom en omfattande njurbiopsistudie, som förhoppningsvis kan leda fram till ­specifika behandlingsmetoder vid en rad olika njursjukdomar som exempelvis IgA-nefrit.
Läs reportaget om Jennys forskning >

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Ditt testamente kan bli det viktigaste dokumentet du skriver i ditt liv. Gör det med omsorg. Beställ vår 12-sidiga broschyr om att testamentera till Njurfonden med färdiga exempelmallar som är lätta att fylla i.
Ring 020 – 900 100 eller klicka vidare för att beställa materialet! Framtida generationer kommer att tacka dig.
Läs mer om att testamentera till Njurfonden >

Insamlingen pågår för fullt!
Här är våra senaste givare:

Eleonore Johansson
Thomas Modin
Marianne Andersson

Effektiv kolesterolsänkare minskar risken för hjärtinfarkt och stroke vid njursvikt.

Repatha sänker kraftfullt LDL-kolesterolet hos patienter med lätt till måttlig kronisk njursvikt. Det visar nu resultaten av en subgruppsanalys.

Läs mer >

Ny behandling mot IgA-nefrit ska testas internationellt.

Hos de patienter som tidigare har fått testa läkemedlet, sjönk mängden äggvita i urinen samtidigt som njurfunktionen stabiliserades.

Läs mer >

Njurtransplanterade kan snart slippa immunhämmande medicin.

Ny metod under utveckling som innebär att det går att transplantera njurar utan att patienten ska behöva livslång, immunhämmande medicinering.

Läs mer >