Bot mot äggvita i urinen – finns den?

Bengt Rippe, överläkare

Bengt Rippe är överläkare och professor i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I nästan 40 år har han studerat njurarnas funktion och filtration med ambitionen att lösa ett flertal gåtor. Hit hör exempelvis hur man kan förhindra förhöjt albuminläckage, det vill säga för mycket äggvita i urinen, som kan leda till att njurarna skrumpnar och förstörs.

Läs mer

Uppmärksamma donationsveckan!

Den 5-11 oktober går Donationsveckan av stapeln för femte året i rad. Fler än 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige varav drygt 500 väntar på en ny njure.

Läs mer

Antalet organdonatorer kan dubbleras

Det hävdar Anders Milton, njurläkare och utredare för den statliga donationsutredningen, i den rapport med förslag på åtgärder han nu överlämnar till Folkhälso- och sjukvårdsministern.

Läs mer

Ge en gåva

Det finns flera olika sätt att stödja njurforskningen.
Välj belopp från 100 kronor och uppåt eller ge en uppskattad minnes- eller gratulationsgåva. Du kan också ge en gåva via ditt testamente. Välj det som passar dig bäst!
Läs mer
Läs mer

Därför har vi startat Njurfonden

Cirka 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Vart tredje fall beror på njursvikt. Läs om Jenny och Mikael.
Läs mer

När kommer nästa forskningsgenombrott?

Det behövs ökade resurser om forskningen ska gå snabbare framåt. Läs vad några svenska forskare säger.
Läs mer

Hjälp oss att fylla njuren!

Nu har vi samlat in 2 205 000 kronor till forskningen.

Hjälp oss att nå målet 3 000 000 kronor för 2015!
Läs mer

En miljon kronor utdelat till njurforskning

I december 2014 fick 11 erfarna forskare dela på en miljon kronor i samband med Njurfondens första utdelning.
Läs mer