Fokus på patientens perspektiv i njursjukvården

AgnetaPagel

Agneta Pagels är forskningssjuksköterska, vårdpedagog och medicine licentiat vid Njurmedicinska mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. 2012 presenterade hon en avhandling kring vad sjukdomsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet innebär för njursjuka. Hennes förhoppning är att resultatet kan bidra till att utveckla omvårdnaden inom njursjukvården.

Läs mer

Odlade organ kan lösa organbrist

Bristen på organ kan vara löst inom tio år. Det hoppas nu svenska forskare som försöker odla fram organ till människor med hjälp av grisar.

Läs mer

Viktig reglering av cellblåsor upptäckt

Forskare vi Lunds universitet har upptäckt en ”huvudströmbrytare” som reglerar bildandet av mikroblåsor i cellmembranet.

Läs mer

Ge en gåva

Det finns flera olika sätt att stödja njurforskningen.
Välj belopp från 100 kronor och uppåt eller ge en uppskattad minnes- eller gratulationsgåva. Du kan också ge en gåva via ditt testamente. Välj det som passar dig bäst!
Läs mer

Njurtransplantationerna allt framgångsrikare

Gunnar Tufveson är överläkare och professor i transplantationskirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt ledamot i styrelsen för Njurfonden. Han ser positivt på framtiden men önskar samtidigt bättre möjligheter till finansiering av de lovande forskningsprojekt han ser.

Läs mer

Därför har vi startat Njurfonden

Cirka 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Vart tredje fall beror på njursvikt. Läs om Jenny och Mikael.
Läs mer

När kommer nästa forskningsgenombrott?

Det behövs ökade resurser om forskningen ska gå snabbare framåt. Läs vad några svenska forskare säger.
Läs mer

Hittills har vi fått in 629 000 kronor

Hjälp oss att nå målet 1.500.000 kronor för 2015!
Läs mer

En miljon kronor utdelat till njurforskning

I december 2014 fick 11 erfarna forskare dela på en miljon kronor i samband med Njurfondens första utdelning.
Läs mer