Njurfonden stöder: Nordiskt samarbete kring blodsjukdomar och njurpåverkan

26 april 2024

Med anslag från Njurfonden leder Sonja Gracin ett nordiskt projekt som ska hjälpa patienter med svåra blodsjukdomar och njurpåverkan. En patientgrupp med dåliga förutsättningar för transplantation. Målet är att nya riktlinjer för diagnostik och behandling ska ge fler transplantationer och bättre överlevnad.

”Ett nytt kapitel inom transplantationsmedicin”

Sonja Gracin är överläkare på Transplantationscentrum och en av de som initierat det nordiska samarbetet. Tillsammans med två andra läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar hon med ett gemensamt projekt med sjukhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

– Vi vill hjälpa en patientgrupp med två sjukdomar som kan ge så svår njurpåverkan att det är nödvändigt med dialys eller njurtranspantation. Den ena är cancersjukdomen multipelt myelom, och den andra är den hematologiska sjukdomen MGRS. Så här svåra sjukdomar kan ses som en kontraindikation för njurtransplantation, så en del får ingen ny njure trots att de kanske skulle behöva det, berättar Sonja Gracin.

Det är inte känt hur många patienter som har svår njurpåverkan på grund av MGRS. Bland patienter med multipelt myelom rör det sig om fler än hundra fall registrerade varje år. De senaste 20 åren har bara åtta transplantationer genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ännu färre på Sveriges övriga transplantationscentra.

– Det finns för närvarande inga nationella riktlinjer eller behandlingsprotokoll för patienter med MGRS och njurpåverkan, och det finns inga register vi kan följa dem i. Patienter med multipelt myelom och njursvikt kan vi följa i register, men det finns inga behandlingsriktlinjer för dem efter njurtransplantation. Det vi vill göra är att ta fram ett protokoll för diagnostik och behandling som förhoppningsvis ska börja användas på alla transplantationscentra i Norden redan till hösten, säger Sonja Gracin.

I december förra året genomfördes ett första digitalt möte med representanter för sjukhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och nu hjälps sjukhusen åt att ta fram ett behandlingsprotokoll.

– Samarbetet visade sig vara en underbar idé, det har kommit upp så många nya tankar, säger Sonja Gracin

Målet för det gemensamma nordiska projektet är att kunna bota patienternas cancer, att kunna transplantera dem med nya njurar och göra uppföljningar så att inte cancern kommer tillbaka.

– Den största vinsten för patienterna hoppas vi blir fler transplantationer, bättre njuröverlevnad och bättre patientöverlevnad. För både oss och patienterna är detta ett spännande, nytt kapitel inom transplantationsmedicin, berättar Sonja Gracin.

Källa: Sahlgrenskaliv

Sonja Gracin

Sonja Gracin, överläkare på Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, forskar med stöd från Njurfonden.
Tillsamman med två kollegor från Sahlgrenska driver hon ett nordiskt forskningsprojekt kring komplexa njurtransplantationer med sjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland.