Njursvikt leder till många komplikationer

Förutom att njursvikt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om den lämnas obehandlad, ökar den risken för en rad följdsjukdomar. 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom och vart tredje fall beror på njursvikt. Njursvikt är också en stor riskfaktor för utvecklandet av högt blodtryck och stroke, även om njursvikten är lindrig. Andra vanliga följdsjukdomar är osteoporos (benskörhet) och anemi (blodbrist).