Nedsatt njurfunktion

Njursvikt innebär att njurarnas funktion är försämrad. Idag uppskattas att nästan var tionde person i västvärlden har nedsatt njurfunktion. Njursvikt kan utvecklas snabbt under några dagar till veckor, eller långsamt, ofta under flera år. Om njurarnas funktion bara är lite nedsatt har man oftast inga symtom. Upptäckt sker ofta i samband med blodtrycksmätning eller vid rutinmässigt blod- eller urinprov, som utvisar högre äggviteutsöndring i urinen eller blod i urinen. Symtom på njursvikt kan vara trötthet, högt blodtryck, skummande urin, minskad aptit, illamående, huvudvärk samt hudklåda.

Eftersom njurarna har en enorm reservkapacitet och det är först när njurarna har förlorat mer än 90-95 procent av funktionen som behovet av dialys eller transplantation uppstår.

Vad kan orsaka njursvikt?

Det finns flera bakomliggande orsaker till njursvikt. Exempel är:

  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Kronisk njurinflammation
  • Upprepade och kroniska urinvägsinfektioner
  • Ärftliga eller medfödda missbildningar i njurarna
  • Förgiftningar orsakade av till exempel svampar eller kemikalier