Vad gör njurarna?

Njurarnas uppgift är att filtrera bort slaggprodukter som bildas vid ämnesomsättningen och att balansera salter och vätskor i kroppen. De har också en viktig roll när det gäller att reglera blodtrycket, kalkbalansen och att stimulera benmärgen till att producera röda blodkroppar.

Normalt filtrerar njurarna 180 liter kroppsvätska per dygn, vilket är fyra gånger den totala volymen kroppsvätska.

Vad är njursvikt?

Njursvikt innebär att njurarnas funktion är försämrad. Idag uppskattas att minst var tionde person i västvärlden har kronisk njursvikt. Njursvikt kan utvecklas snabbt under några dagar till veckor, eller långsamt, ofta under flera år. Om njurarnas funktion bara är lite nedsatt har man oftast inga symtom. Upptäckt sker ofta i samband med blodtrycksmätning eller vid rutinmässigt blod- eller urinprov, som utvisar högre äggviteutsöndring i urinen eller blod i urinen. Symtom på njursvikt kan vara högt blodtryck, skummande urin, minskad aptit, illamående, huvudvärk samt hudklåda.

Eftersom njurarna har en enorm reservkapacitet och det är först när njurarna har förlorat mer än 90-95 procent av funktionen som behovet av dialys eller transplantation uppstår.

Vad kan orsaka njursvikt?

Det finns flera bakomliggande orsaker till njursvikt. Exempel är:

  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Kronisk njurinflammation
  • Upprepade och kroniska urinvägsinfektioner
  • Ärftliga eller medfödda missbildningar i njurarna
  • Förgiftningar orsakade av till exempel svampar eller kemikalier

Vad kan njursvikt leda till?

Njursvikt är en stor riskfaktor för utvecklandet av exempelvis hjärt-kärlsjukdom, benskörhet och anemi (blodbrist). Obehandlad njursvikt är ett livshotande tillstånd som kan leda till att den drabbade avlider i urinförgiftning.