Njurstatistik

Njursjukdom i siffror

 • Ungefär en av tio svenskar har, i olika grad, nedsatt njurfunktion.
 • Varje år tillkommer ungefär 1 100 personer i Sverige som behöver börja med dialysbehandling eller få en ny njure på grund av sin njursjukdom.
 • Medelåldern hos personer med kronisk njursjukdom som kräver njurersättande behandling är cirka 60 år i Sverige.
 • Män är i klar majoritet bland dem som behandlas med dialys eller som har genomgått njurtransplantation, nästan 65 procent.
 • Idag får omkring 4 000 personer i Sverige dialysbehandling.
 • Cirka 6 000 lever med en transplanterad njure.
 • Den allra första njurtransplantationen i Sverige utfördes 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm.
 • År 2022 gjordes 465 njurtransplantationer i Sverige.
 • Till och med 2022 hade nästan 18 000 njurtransplantationer gjorts i Sverige.
 • Cirka 600 personer står på väntelistan för en ny njure.
 • En människa av 1 000 har bara en njure – och det går alldeles utmärkt, om njuren är frisk.