På gång inom njurforskningen

7 december 2022

Se Njurfondens Webbinarium från den 6/12 2022 i efterhand. Obs! Sändningen startar 3:15 minuter in i filmen och pågår en timme.

  • Kan vi restaurera skadade njurar från avlidna, och därmed avhjälpa organbristen?
  • Vad spelar immunförsvaret för roll vid inflammation i njurarnas fina blodkärl?
  • Vad är tromboinflammation, och vad har det för betydelse vid njurtransplantation?
  • Allt det här får du veta mer om på Njurfondens lunchwebbinarium från den 6 december, då tre forskare presenterade aktuella resultat från pågående studier.

Moderator:
Peter Bárány, docent i njurmedicin, styrelseledamot i Njurfonden

PROGRAM

Sophie Ohlsson, docent och överläkare i njurmedicin
Komplementsystemets roll vid systemisk småkärlsvaskulit

Alireza Biglarnia, docent och överläkare i transplantationskirurgi
Betydelse av tromboinflammation vid njurtransplantation

Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi
Donation av njurar efter okontrollerat hjärtstopp

Frågor? Ring 08-546 40 501 eller kontakta oss på info@njurfonden.se

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i tio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 42 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer och bidra till forskningen