Njurfondens forskarbidrag

7 mars 2023

Njurfonden delar ut nära 7 miljoner i forskarbidrag! Se utdelningen här nedan och hör mer om den aktuella forskningen från ett webbinarium på Världsnjurdagen, då 41 projekt presenterades och tre av forskarna berättade mer ingående om sitt arbete.

Vi får också höra mottagaren av Bengt Rippes forskarpris, Mårten Segelmark, berätta om sin mångåriga forskning, framför allt inom inflammatoriska njursjukdomar, och en banbrytande studie som tillskapade en ny behandlingsmöjlighet för patienter med den allra svåraste formen av sådan sjukdom (Goodpastures sjukdom).

Presentatörer: Peter Bárány och Annette Bruchfeld, Njurfondens styrelse.

UR PROGRAMMET 9 MARS

Bengt Rippes forskarpris
Bengt Rippes forskarpris tilldelas Mårten Segelmark, professor i njurmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, bland annat för att ha tillskapat en ny behandlingsmöjlighet vid Goodpastures sjukdom.

Njurfondens Forskarbidrag
Presentation av de 41 forskare som får dela på rekordsumman 6 910 000 kronor i anslag till olika projekt. Hör några mottagare berätta om forskningen.

Se lista över alla 41 mottagare >

Medverkande

Mårten Segelmark, professor i njurmedicin, Lunds universitet,
Forskning för att minska skador och lidande som orsakas av Inflammatoriska njursjukdomar

Maria Weiner, doktor i njurmedicin, Linköpings universitet
Avbrytande av underhållsbehandling vid autoimmun blodkärlsinflammation (ANCA-vaskulit)

Kerstin Ebefors, doktor i njurmedicin, Göteborgs universitet
Studier av orsaker till uppkomst av njursjukdomen IgA-nefrit

Iva Gunnarsson, professor i reumatologi, Karolinska institutet
Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit förutsäga långtidsprognosen?

Peter Bárány, docent i njurmedicin, Karolinska Institutet, styrelseledamot i Njurfonden

Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin, Linköpings universitet, vice ordförande i Njurfonden