Njurfondens Forskarbidrag 2024

12 mars 2024

Ta del av spännande forskning som pågår med stöd av Njurfonden. På Världsnjurdagen sänds ett webbinarium där 40 projekt som delar på över 7 miljoner kronor tillkännages. Tre forskare bjuder på föredrag om sin hoppingivande forskning.

Datum: 14 mars kl. 12.00 (går att se i efterhand)

Moderator:
Peter Bárány, docent i njurmedicin, styrelseledamot i Njurfonden

PROGRAM
Carl Öberg, docent i njurmedicin, Lunds universitet
Minskad skadlig glukosabsorption via glukoskanaler vid peritoneal dialys

Anna Witasp, doktor i medicinska njursjukdomar, Karolinska institutet
Integrerade multiomikstudier för individanpassad behandling av IgA-nefrit

David Unnersjö-Jess, doktor i biofysik, Kungliga tekniska högskolan
Superupplöst 3D-mikroskopi för precisions-njurdiagnostik

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i tio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 42 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer och bidra till forskningen