Njurfonden stöder: Om förändringar i njuren hos levande njurdonatorer

1 september 2023

Vad händer i donatorns kvarvarande njure efter en njurdonation? Det forskar professor Maria Eriksson Svensson vid Uppsala Universitet om, med stöd från Njurfonden. Målet är att få kunskap om hur vi kan förebygga njurskador och utveckla nya njurskyddande behandlingar.

”Forskningen ska leda till en förbättrad uppföljning av njurdonatorer”

Vad forskar du om?
–Forskargruppen som jag ingår i och som är ett samarbete mellan njurmedicin, transplantation och radiologi, studerar akuta och kroniska förändringar i den kvarvarande njuren före och efter njurdonation. I denna studie mäter vi akuta förändringar av bland annat njurstorlek, njurblodflöde och njurvävnadens syresättning och energiförsörjning med olika bildgivande tekniker. Denna studie kommer att ge oss ny kunskap om när och hur den kvarvarande njuren kompensatoriskt ökar sin njurfunktion genom så kallad hyperfiltration och påverkan på njuren.

Vad har ni kommit fram till?
– Vi har nu undersökt vår första njurdonator före och efter njurdonation och kommer snart att göra en uppföljande undersökning efter tre månader och kommer då att se våra första preliminära data vilket naturligtvis är oerhört spännande. Vår förhoppning är att inkludera fler studiedeltagare under 2023. Målet är att sammanlagt inkludera 10-12 njurdonatorer i denna studie.

Vad är målet?
–Denna studie kommer att ge oss ny kunskap om vad som händer i den kvarvarande njuren när den ökar sin filtration efter donationen och dess påverkan på njuren. Ökad filtration, så kallad hyperfiltration, i njuren ses även vid andra tillstånd som övervikt, högt blodtryck och diabetes, som alla kan ge njurskada. Denna forskning och den kunskap som skapas rör alltså en central mekanism i njuren och kommer vara av värde för att vi ska förstå hur vi kan förebygga njurskador. Resultaten kan också vara till hjälp för att utveckla nya njurskyddande behandlingar.

Hur kommer er forskning påverka njursjuka patienter?
–Denna forskning skulle kunna leda till en förbättrad uppföljning av njurdonatorer och en förståelse kring olika mekanismer i njuren som kan göra att vi tidigt kan förutse och förebygga njurskador.

Vad är nästa steg?
– Forskargruppen fortsätter nu att inkludera och undersöka patienter i denna och andra pågående studier där vi studerar olika aspekter på njurfunktion och njurskada vid njurdonation, övervikt och diabetes.

Hur viktigt är stödet från Njurfonden?
– Vi är mycket tacksamma för det stöd som Njurfonden har givit vårt pågående projekt. Utan detta stöd hade det inte gått att genomföra studien.

Maria Eriksson Svensson

Maria Eriksson Svensson, professor/överläkare, Njurmedicin, Uppsala Universitet och Uppsala Akademiska Sjukhus forskar med anslag från Njurfonden.

Enkelt, smidigt och värdefullt!

Du kan enkelt bli MÅNADSGIVARE redan idag genom att fylla i ett digitalt autogiromedgivande via länken nedan och signera med hjälp av mobilt BankID.
Vill du få en blankett hemskickad, kontakta oss på tel: 020-900 100 eller info@njurfonden.se så hjälper vi dig gärna!

Autogiroanmälan

Vår givarservice

Ring vår givarservice på 020-900 100. Vår givarservice hjälper dig med att besvara frågor om ditt givande. Här kan du få hjälp med ditt gåvoblad och du kan välja att få en faktura på gåvobeloppet eller swisha direkt efter samtalet. Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag.

Du kan även ge en gåva här:
90-konto: 900 367-4  (900 462-3, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.)
Bankgiro: 900-3674
Swish: 900 3674
Var noga med att ange vem minnesgåvan gäller!