Läkemedel minskar inflammation vid dialys

4 juni 2024

Behandling med en monoklonal antikropp kan dämpa inflammation hos patienter i dialys, och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Det har visats i en färsk studie vars resultat nyligen publicerades i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Nature Medicine (2024-05-25).

Behandling med en monoklonal antikropp kan dämpa inflammation hos patienter i dialys, och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Det har visats i en färsk studie vars resultat nyligen publicerades i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Nature Medicine (2024-05-25).

Inflammation kopplad till ett ämne som heter interleukin-6 kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna testade läkemedlet klazakizumab, en monoklonal antikropp som blockerar interleukin-6, för att se om det kan minska inflammation hos personer som får dialys.

Personer med ett högt CRP-värde, ibland kallat snabbsänka, fick var fjärde vecka antingen klazakizumab eller placebo. Efter 12 veckor visade det sig att klazakizumab minskade inflammationen mycket mer än placebo. CRP-värdet sjönk med upp till 92 procent jämfört med placebo. Dessutom minskade klazakizumab andra inflammationsmarkörer i blodet.

När det gäller biverkningar var allvarliga infektioner förekommande i båda grupperna, men något vanligare hos dem som fick den högsta dosen av klazakizumab.
Sammanfattningsvis visade studien att klazakizumab minskade inflammation hos personer som får dialys, vilket kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Källa: Nature Medicine
Till artikeln >