Jubileumskampanj

1 november 2023

Med anledning av att Njurfondens beskyddare H.K.H. Prins Daniel firar sin 50-årsdag 2023, gör vi en särskild insamling för att kunna öka anslagen till njurforskningen. Prins Daniel följer utvecklingen inom detta område med stort intresse. Sedan sommaren 2023 är Prinsen beskyddare av Njurfonden.

H.K.H. Prins Daniels jubileumsinsamling

Med anledning av att Njurfondens beskyddare H.K.H. Prins Daniel firar sin 50-årsdag 2023, gör vi en särskild insamling för att kunna öka anslagen till njurforskningen. Prins Daniel följer utvecklingen inom detta område med stort intresse. Sedan sommaren 2023 är Prinsen beskyddare av Njurfonden.

– Vi är mycket glada och stolta att ha fått ett kungligt beskyddarskap för Njurfonden, och ser jubileumsinsamlingen som en möjlighet att ytterligare öka anslagen till njurforskningen i Sverige, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden och medicine hedersdoktor.

Allt sedan den första svenska dialysmaskinen började användas på sjukhus på 1940-talet, har flera milstolpar nåtts genom svensk njurforskning.

– Njursjukdomar och dess långsiktiga konsekvenser ökar nu i Sverige och i världen. Om cirka 15–20 år beräknas vart femte dödsfall vara relaterat till njursjukdom. Det behövs mycket mer forskning för att vi ska kunna lösa återstående gåtor och bättre kunna behandla, bromsa och bota njursjukdomar, säger Håkan Hedman.

Jubileumsinsamlingen pågår till sista december 2023. Hjälp oss att påskynda nästa genombrott, som kan förändra livet för personer med njursjukdom. Forskarna står redo, men saknar resurser. Med ditt bidrag kommer vi snabbare fram.

Stöd insamlingen