Höstwebbinarium 2023

25 oktober 2023

Se Njurfondens Höstwebbinarium 2023: På gång inom njurforskningen. Tre forskare, som alla erhållit anslag från Njurfonden, berättar här om sina forskningsframsteg i detta förinspelade program.

Moderator:

Peter Bárány, docent i njurmedicin, styrelseledamot i Njurfonden

PROGRAM

Frida Welander, doktorand vid Umeå universitet, specialistläkare Sundsvalls sjukhus
Effekt och säkerhet av antikoagulantia vid kronisk njursjukdom och dialys
Längd: 15 min

Marie Evans, överläkare Karolinska Univeristetssjukhuset
En digital applikation för utvärdering och uppföljning av njursvikt
Längd: 15 min

Helena Rydell, överläkare Karolinska Univeristetssjukhuset
Livskvalitet och symtom hos patienter med grav njursvikt
Längd: 15 min

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i tio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 42 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer och bidra till forskningen

Swisha din gåva

Du kan swisha din gåva genom att scanna koden i din Swish-app eller genom att skriva in vårt swishnummer nedan.

900 3674