H.K.H. Prins Daniel beskyddare av Njurfonden

2 september 2023

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in pengar och delar ut bidrag till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. H.K.H. Prins Daniel följer utvecklingen inom detta område med stort intresse och har tackat ja till att vara stiftelsens beskyddare under en femårsperiod.

– Vi är mycket glada och stolta att ha fått ett kungligt beskyddarskap för njurforskningen i Sverige, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden och medicine hedersdoktor, i ett pressmeddelande.

– Njursjukdomar och dess långsiktiga konsekvenser ökar i Sverige och i världen. Om cirka 15–20 år beräknas vart femte dödsfall vara relaterat till njursjukdom. Det behövs mycket forskning kring sjukdomsmekanismer och nya behandlingsprinciper vid njursjukdom vilket kan leda till att flertalet njursjukdomar kommer kunna behandlas bättre eller bromsas och i bästa fall helt botas, säger Annette Bruchfeld, vice ordförande i Njurfonden och professor i njurmedicin.

Att Prins Daniel är beskyddare för Njurfonden kommer att få stor betydelse och bidra till att öka befolkningens kunskap om njursjukdomar och förståelse för personer som behöver dialys eller en njurtransplantation för sin överlevnad.

Prins Daniel har varit öppen om sin egen njursjukdom, som upptäcktes av en slump i tonåren. Efter en tid i dialys fick han en ny njure transplanterad, som hans pappa donerade.

H.K.H. Prins Daniel är Njurfondens beskyddare

Sedan sommaren 2023 är H.K.H. Prins Daniel beskyddare av Njurfonden. Prins Daniel följer utvecklingen inom Njurfondens forskningsområde med stort intresse.
Hjälp oss att påskynda nästa genombrott, som kan förändra livet för personer med njursjukdom. Forskarna står redo, men saknar resurser. Med ditt bidrag kommer vi snabbare fram.
Ge en gåva

Du kan påskynda nästa forskningsgenombrott

Njurfonden har i tio år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 42 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Det behövs ofta massiva forskningsinsatser från många forskare under medverkan av laboratorier och kliniker för att forskningen ska röra sig framåt. Ett större forskningsgenombrott bygger ofta på tusentals smärre forskningsframsteg. Därför går det inte att säga när nästa stora forskningsgenombrott kommer. Det enda vi vet är att det kommer och att du kan påskynda det genom att stödja Njurfonden.

Läs mer och bidra till forskningen