Forskare prisas för ny behandlingsmetod vid svår njursjukdom

22 februari 2023

På närmare 40 år har det inte hänt något med behandlingen av Goodpastures sjukdom. Nu kan det snart finnas en ny medicin som gör att patienter med denna sjukdom slipper dialys. Forskaren bakom den banbrytande studien tilldelas nu Bengt Rippes forskarpris.

Inflammatorisk njursjukdom är en vanlig orsak till dialys eller transplantation. Nyligen har en svensk forskargrupp kommit på en ny behandlingsmetod för Goodpastures sjukdom, en mycket svår, autoimmun sjukdom. Genombrottet kan leda till nya behandlingar av fler sjukdomar som i dag kräver njursättande behandling.

Mårten Segelmark, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har forskat i 40 år kring inflammatoriska njursjukdomar. Fokus har varit på njursjukdomar med antikroppar riktade mot kroppens egen vävnad.

– Förra året nådde vi ett genombrott, när vi behandlade Goodpastures på ett helt nytt sätt. Vi gav ett ämne, imlifidas, som bakterier normalt tillverkar och som bryter ner antikroppar, berättar Mårten Segelmark.

Effekten var över förväntan, andelen patienter som klarade sig utan att behöva dialys ökade från förväntade 20 procent till 67 procent. Resultatet av den uppmärksammade studien publicerades förra året.

– Goodpastures sjukdom är ovanlig och ingen forskare har lyckats genomföra någon klinisk studie vid denna åkomma på över 35 år. Jag är glad att vi lyckades och full av förväntan på framtiden. Närmast vill nu vi prova medlet vid fler sjukdomar, samtidigt som vi försöker förstå med hjälp av laboratorieforskning varför autoantikroppar bildas. Ju tidigare man kan hitta inflammatoriska njursjukdomar desto bättre går de att behandla.

Mårten Segelmark tilldelas Bengt Rippes pris med motiveringen: ”Bengt Rippes pris 2022 tilldelas Mårten Segelmark för en mångårig framstående forskargärning, framför allt inom inflammatoriska njursjukdomar, och för att ha tillskapat en ny behandlingsmöjlighet för patienter med antibasalmembrannefrit (Goodpastures sjukdom).”

– Målet är att fler njursjuka ska kunna leva ett normalt eller nästan normalt liv med sina egna njurar och slippa dialys och transplantation, säger Mårten Segelmark.

Studien publicerades i april 2022 i den vetenskapliga tidskriften Journal of The American Society of Nephrology. Till artikeln >

Läs mer om bakgrunden och studien: Gammal enzymupptäckt ny räddning för njursjuka >

Foto: Tove Smeds

Bengt Rippe

Bengt Rippe, 1950-2016, var professor i njurmedicin i Lund och en framstående forskare med stor internationell ryktbarhet. Han deltog i grundandet av Njurfonden på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF). Efter Bengt Rippes bortgång i oktober 2016 tog SNF initiativ till att Njurfonden inrättar Bengt Rippes forskarpris.

Bengt Rippes pris