Forskare belönas för framsteg inom peritonealdialys

10 mars 2022

Bengt Lindholm var med och introducerade en ny form av peritonealdialys, ”påsdialys”, i Sverige år 1978. Tack vare hans insatser och studier så kunde man se att patienterna svarade bra mot behandlingen och kunde vidareutveckla den mot dagens peritonealdialys med få infektioner jämfört med hur det var för 40 år sedan

Bengt Lindholm, senior forskningsspecialist och sektionschef vid Baxter Novum, Karolinska Institutet i Stockholm.

Utöver Njurfondens forskningsanslag delas samtidigt Bengt Rippes pris ut. Prissumman på 50 000 kronor går detta år till Bengt Lindholm, senior forskningsspecialist och sektionschef vid Baxter Novum, Karolinska Institutet i Stockholm. Motiveringen lyder ”Insamlingsstiftelsen Njurfonden har tilldelat Bengt Rippes forskarpris 2021 till Bengt Lindholm för hans omfattande insatser för njurmedicinsk forskning sedan 1978 och särskilt inom peritonealdialys.”

Bengt Lindholm har forskat inom peritonealdialys i över 40 år. Jonas Bergström, professor, var hans handledare när Bengt Lindholm började och de tittade då på hur patienterna reagerade på den nya formen av peritonealdialys, ”påsdialys” eller CAPD, när den först infördes 1978 i Sverige. Här studerade man ämnesomsättningen av glukos, fett, protein, aminosyror och salter hos patienter med peritonealdialys. Studier gjordes först vid start och sedan efter tre månader och efter 12 månader. Resultatet visade att peritonealdialys på alla dessa fronter fungerade bra och ingen patient fick till exempel diabetes. De här studierna – och de goda kliniska resultaten av behandlingen med sjunkande antal infektioner – banade vägen för en fungerande peritonealdialys i Sverige.

– Jag känner mig väldigt hedrad över att få Bengt Rippes pris, dels för jag kände Bengt Rippe personligen och dels för vi delade samma intresse för peritonealdialys, säger Bengt Lindholm.

Bengt Lindholm säger att andelen dialyspatienter med peritonealdialys är cirka 20–25 procent i Sverige och denna behandlingsform hamnar på tredje plats efter transplantation och hemodialys. Han säger att peritonealdialys är en bra behandling för dialyspatienter då de kan sköta den själv, ha det hemma och resa.

Forskning inom det njurmedicinska området är viktigt och Bengt Lindholm kommenterar Njurfondens utdelning så här:

– Betydelsen av Njurfondens utdelning av pengar till forskning ökar då anslagen ökat kraftigt. Det är en givare att räkna med. Förr var pengar ett stort problem för njurforskningen då anslagen var få, idag är läget lite bättre, säger Bengt Lindholm.

Bengt Rippe

Bengt Rippe, 1950-2016, var professor i njurmedicin i Lund och en framstående forskare med stor internationell ryktbarhet. Han deltog i grundandet av Njurfonden på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF). Efter Bengt Rippes bortgång i oktober 2016 tog SNF initiativ till att Njurfonden inrättar Bengt Rippes forskarpris.

Bengt Rippes pris