Beviljade anslag 2020

Fem miljoner till framstående njurforskning

Njurfonden delar ut fem miljoner kronor till 27 forskare ur fondens avsatta medel för 2020. Speciellt för denna utdelning är satsningen på corona­forskning. Fyra forskare får 900 000 kronor till projekt om det nya coronaviruset och njursjukdom. Njurfonden har nu i sju år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 22 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige.
Njurfondens digitala utdelningsceremoni ägde rum den 11 mars. Moderator var Suzanne Axell.
Läs mer och se utdelningsceremonin här >

Bengt Rippes pris

Bengt Rippe var professor i Lund och en internationellt framstående njurforskare. Han deltog i grundandet av Njurfonden 2013. Bengt Rippe avled i oktober 2016 och till hans minne har inrättats ett forskningspris som utdelas till en forskare som utfört en betydelsefull vetenskaplig prestation inom det njurmedicinska fältet.

Bengt Rippes pris 2020 på 50 000 kronor utdelas till Bengt Fellström, forskare vid njurmedicinska kliniken i Uppsala. Motiveringen lyder ”Bengt Fellström har med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa ny kunskap kring och nya behandlingsmöjligheter för patienter med njursjukdom.”
Läs mer här >

Följande forskningsprojekt har tilldelats 300 000 kr

Inga Soveri
Uppsala Universitet
Svensk njurmedicinsk biobank

Robert Frithiof
Uppsala Universitet
Acute and chronic kidney disease in severe COVID-19

Maria Stendahl
Svenskt Njurregister
How has the corona pandemic impacted Swedish kidney patients?

Följande forskningsprojekt har tilldelats 250 000 kr

Johanna Dahlqvist
Uppsala Universitet
Deciphering Small Vessel Vasculitis Through Large Scale Omics Analyses

Kerstin Westman
Lunds Universitet
Bättre behandling vid ANCA-associerad njursjukdom ger lägre risk för njursvikt

Britt-Marie Eriksson
Uppsala Universitet
BK-virusinfektion vid njurtransplantation

Annika Östman Wernerson
Karolinska Institutet
Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi vid njurtransplantation

Följande forskningsprojekt har tilldelats 250 000 kr

Ulrika Hahn Lundström
Karolinska Institutet
Surgical or endovascular intervention for dialysis access thrombosis?

Maria Weiner
Linköpings Universitet
ANCA-vaskulit: på väg mot individanpassad uppföljning och behandling

Anne-Marie Fors Connolly
Umeå Universitet
What is the risk of acute kidney injury during COVID-19?

Annelie Falkevall
Karolinska Universitetet
Dual growth factor targeting as a treatment strategy in DKD

Kerstin Ebefors
Göteborgs Universitet
IgA-receptorernas roll för det inflammatoriska svaret vid IgA-nefrit

Emelie Westergren
Karolinska Institutionen
Inflammatoriska mekanismer och biomarkörer vid IgA-nefrit och vaskulitsjukdomar

Angelina Schwarz
Karolinska Institutet
Necroptosis in ischemia/reperfusion injury of transplanted kidneys

Sophie Ohlsson
Karolinska Institutet
Komplementsystemets roll vid ANCA-associerad vaskulit

Följande forskningsprojekt har tilldelats 150 000 kr

Hannes Olausson
Karolinska Institutet
Establishing a model to study disease processes in intact human kidney.

Anna Levin
Karolinska Universitetet
Molekylära mekanismer för uppkomst och progress av njurskada vid IgA-nefrit

Christina Montgomerie
KIDS, Karolinska institutet Danderyds sjukhus
Akut njursvikt: epidemiologi och prognos för kronisk njur- och hjärtkärlsjukdom

Alina Khramova
Göteborgs Universitet
Galactose deficient IgA as the non-invasive diagnostic marker of IgA nephropathy

Karolina Kublickiene
Karolinska Institutet
Adverse pregnancy outcomes and maternal renal disease

Urban Fläring
Karolinska Institutet
A follow-up study of pediatric patients with severe AKI treated with dialysis

Följande forskningsprojekt har tilldelats 100 000 kr

Jeanette Wallin
Sophiahemmet Högskola
Stöd för initiering av samtal inför livets slut med patienter i dialysbehandling

Gizem Korkut
Karolinska Institutet
Mechanisms of podocyte regeneration and mesangial cell proliferation

Dag Eckersten
Lunds Universitet
Hjärtfunktion och hjärnfunktion vid bloddialysbehandling

Josefin Mörtberg
Region Västmanland-Uppsala universitet
Njursjukdom och tarmflora -biologiska och immunologiska mekanismer

Jessica Smolander
Danderyds Sjukhus
Långtidsuppföljning efter akut dialyskrävande njursvikt vid Covid-19

Bing He
Single cell transcriptomics of human kidney biopsy samples
Karolinska Institutet