Beviljade anslag 2017

Tre miljoner till livsviktig njurforskning.

Njurfonden har delat ut 3,025 miljoner kronor till 23 forskare ur fondens avsatta medel för 2017. Njurfonden har därmed delat ut totalt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten 2014.

Läs pressmeddelandet om årets forskningbidrag.

Följande forskare och projekt har tilldelats 200.000 kronor

Anders Christensson
Lunds Universitet

Det kardiorenala syndromet.

Iva Gunnarsson
Karolinska Institutet

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang.

Thomas Hellmark
Lunds universitet

Patogena mekanismer vid ANCA associerad vaskulit.

Jenny Nyström
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Studier för att förbättra diagnostik och prognos för membranös glomerulonefrit.

Jaakko Patrakka
Karolinska Insitutet

TGFBR3 – nytt mål för behandling i minimal change nefros?

Följande forskare och projekt har tilldelats 150.000 kronor

Anna Asp
Karolinska Institutet

Hjärtkärlförändringar över tid hos CKD-patienter och friska försökspersoner.

Magnus Braide,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Strategier att förbättra uthålligheten och effektiviteten hos peritonealdialys.

Peter Barany
Karolinska Institutet

Kronisk njursjukdom och hjärtfunktion hos barn och vuxna.

Asta Jonasdottir
Karolinska Institutet

Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis.

Annika Östman Wernerson
Karolinska Institutet

Prognostic markers and potential drug targets in IgA nephropathy.

Följande forskare och projekt har tilldelats 125.000 kronor

Ulrika Hahn Lundström
Karolinska Institutet

Prognostiska faktorer vid dialysaccesser.

Ainhoa Indurain
Universitetssjukhuset, Linköping

Magnetröntgen-teknik för studie av kroppssammansättning hos njursjuka patienter.

Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet

Mitokondriella peptider med föryngrande krafter.

Följande forskare och projekt har tilldelats 100.000 kronor

Anette Rickenlund Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Aerob kapacitet vid kronisk njursvikt.

 

Helen Erlandsson
Karolinska Universitetssjukhuset

Renal transplantation in elderly; risk factors, outcomes and quality of life.

Martin Johansson
Lunds Universitet

Tubulära stamcellsliknande celler är centrala för förmågan till njurregeneration.

Anders Larsson
Uppsala Universitet

Studier av cytokinnivåer i urin för att skilja mellan olika typer av njursjukdom.

Tomas Lorant
Uppsala universitet

Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid njurtransplantation.

Fredrik Uhlin
Linköpings universitet

A novel optical on-line dialysis sensor for the assessment of treatment quality.

Bernd Stegmayr
Umeå Universitet

Exposition för mikrobubblor av luft vid hemodialys.

Anna Witasp
Karolinska Institutet

Apoptos och dess relation till sjukdomsprogress vid diabetesnefropati.

Följande forskare och projekt har tilldelats 50.000 kronor

Emmelie Cansby
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Molecular pathogenesis of chronic kidney disease.

Susanne Ljungman
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Förebyggande av bukhinneinflammation vid bukdialys – en randomiserad studie.