Beviljade anslag 2014

Den första utdelningen från Njurfonden beslutades den 8 december 2014 och elva erfarna forskare fick vara med och dela på en miljon kronor.

Vid utlysningen poängterades att yngre disputerade forskare kommer att prioriteras vars projekt kan komma att få klinisk betydelse inom en femårsperiod. Den prioriteringen beslutades av styrelsen inför utdelningen detta år och är inte prejudicerande för de kommande utdelningarna.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 100.000 kronor:

Annette BruchfeldKarolinska Universitetssjukhuset.
Studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom.

David BerglundUppsala universitet.
Förbättrad behandling av njurtransplanterade patienter  – cellterapi med kroppsegna regulatoriska T celler.

Max Bell, Karolinska Universitetssjukhuset.
Kronisk njurskada efter intensivvård i Sverige. En nationell multicenterstudie.

Kerstin EbeforsSahlgrenska Akademin.
Nytt mål för terapi vid IgA nefrit.

Olof HellbergUniversitetssjukhuset i Örebro.
Effekter av aldosteoronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade.

Martin Eugén JohanssonLunds universitet.
Spridda tubulära celler (SC) driver regeneration vid den humana njurens svar på akut och kronisk skada.

Mei Ling LimKarolinska Institutet.
Biokonstruerade njurar.

Tomas LorantUppsala universitet.
Reparation och skyddande av organ för transplantation.

Eva NorströmSkånes universitetssjukhus i Lund.

Mekanismer bakom blödningar och trombos vid njursvikt-identifiering av biomarkörer.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 50.000 kronor:

Zivile BèkàssyBarn- och ungdomssjukhuset i Lund.
Ny njurspecifik mekanism för komplementaktivering och relevans vid njursjukdom.

Maria PereiraUppsala universitet.
Diabetes efter transplantation – hur orsakas det av immunsuppressiva medel?