Skattereduktion för gåvor till Njurfonden

Genom att stötta njurforskningen kan du få upp till 3 000 kronor i skattereduktion. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. Den enskilda gåvan måste vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år. Gåvorna kan ges till Njurfonden eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket.

Vem kan få skattereduktion?
Skattereduktionen gäller privatpersoner som fyller 18 år senast 31 december samma år som gåvan skänks. Du måste betala skatt för alla dina inkomster i Sverige.

Vilka gåvor är grund för skattereduktion?
Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle) och du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.

Ex: som månadsgivare med 200 kr/månad skänker du totalt 2 400 kr/år till Njurfonden. Skattereduktionen blir 25 % av 2 400 kr, dvs. 600 kr. Kostnaden för dig blir alltså 150 kr/månad efter skattereduktionen.

Se tabell för exempel på hur du kan öka ditt månadsgivande till njurforskningen med liten eller ingen extra kostnad:

För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år. Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000 kronor.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att starta ett månadsgivande, höja ditt månadsgivande eller skänka en gåva. Du når oss på 020-900 100 eller info@njurfonden.se.

Hur får jag skattereduktionen?
Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, det vill säga namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.
Om du registrerat ditt personnummer hos oss lämnar vi kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig för de gåvor som uppfyller kraven. Kontrolluppgiften skickas till dig i januari för gåvor under föregående år. Skattereduktionen kommer sen att vara förtryckt i din inkomstdeklaration.

Har Njurfonden mitt personnummer?
Om du är osäker på om Njurfonden har de uppgifter som krävs kan du kontakta vår gåvotelefon på 020-900 100 eller info@njurfonden.se.

Från när gäller skattereduktionen?
Njurfonden är godkänd av Skatteverket som gåvomottagare sedan 1 januari 2022.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.