Så här används din gåva

Tack vare din förståelse, medkänsla och omtanke ökar du våra chanser att kunna hjälpa Jenny, Mikael och alla andra som idag lever med livshotande njursjukdomar.

Varje gåva vi får in, stor som liten, bidrar till att ännu en pusselbit kan läggas i forskningen för att färre ska insjukna i njursvikt och att njursjuka ska få ökade chanser till ett bättre och längre liv.

Pengarna går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass. Ditt bidrag kan leda till nästa forskningsgenombrott.

Ge en gåva här >

Tack för ditt stöd!