Er företagsgåva kan hjälpa Alf och 600 000 andra njursjuka i Sverige.

Alf föddes med den ärftliga njursjukdomen Kongenital nefros. Nu är han två år gammal och måste ha dialys 14 timmar om dygnet för att överleva. Mamma Rebeccas stora förhoppning är att Alf ska växa så att han blir tillräckligt stor för att kunna transplanteras. Problemet är att medicinerna har gjort att han inte längre vill äta. Därför får han maten och medicinerna via en sond genom näsan som han hela tiden vill dra ut.

Trots att Alf bara är en av 600 000 njursjuka personer i Sverige, och att njursjukdom är en vanlig orsak till för tidig död i hjärt-kärlsjukdom, är njursjukdom fortfarande inte klassad som en folksjukdom. Det innebär att forskningen får väldigt lite pengar och att den skulle kunna gå betydligt snabbare fram om den fick mer resurser.

Ditt företag kan göra en livsviktig insats för Alf och alla andra njursjuka. Varje bidrag vi får in går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass. Som tack får ni: ett fint gåvobevis, banners i olika format till er webbplats och en mailsignatur som sprider budskapet om att ni stödjer forskningen.

Tack för er gåva.

Företagspaket jul

Välj gåvobelopp här:

Dina uppgifter * = Obligatorisk uppgift
* Välj belopp kr:
* Företagsnamn:
* Organisationsnummer:
* Namn:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
* Land:
Telefonnummer:
* E-postadress:
* Betalningsmetod:
* Ja tack, jag vill gärna prenumerera på Njurfondens nyhetsbrev.
* Njurfondens integritetspolicy. Ja