Ansökan om forskningsbidrag

Njurfondens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt upplysa om njursjukdomar och frågor som är relaterade till ämnet.

Ansökan för 2019 öppnar under våren och inom kort presenterar vi forskningsbidragen för 2018.

Ansökan för 2018 är stängd.
Gå in i ansökningssystemet >