Vet du verkligen hur många njurar du har?

Slå hål på dina förutfattade meningar!

Njurarna brukar kallas för kroppens reningsverk och består av cirka 2 miljoner reningsenheter, som kallas nefron.

Njurarna arbetar precis som hjärtat dygnet runt utan vila.

Av det blod som hjärtat pumpar runt går en fjärdedel till njurarna, dvs cirka 1 500 liter per dygn.

Förutom att se till att slaggprodukter förs ut ur kroppen via urinen, är njurarna även delaktiga i att styra vätskebalansen och blodtrycket.

Om blodtrycket ökar, svarar njurarna med att göra sig av med vatten och salt. På det sättet minskar mängden blod i kroppen och blodtrycket sänks.

Ungefär 1 av 1000 personer föds med bara en njure, många utan att någonsin få veta om det. Ibland upptäcks det i samband med utredning inför eventuell donation.

Njuren är det organ som oftast byter ägare. 2015 transplanterades 426 njurar i Sverige, varav 131 från levande donatorer.

1 januari 2016 väntade 646 personer på en ny njure i Sverige. Det betyder att det finns ett rejält underskott på njurar för transplantation.

Att vi kan leva med bara en njure beror på att njurarna har en hög överkapacitet.

Inom traditionell kinesisk medicin sägs njurarna härbärgera livsenergi. Sugen på lite Qigong? Håll händerna på ryggen och andas djupt. Lyft bort händerna och känn den helande energin som fyller njurarna.

Lyssna på kroppens signaler och drick när du är törstig, speciellt under varma sommardagar. Att dricka före fysisk aktivitet är dock något man sannolikt bör undvika.