Välkommen att kontakta oss

Njurfonden
Box 650
101 32 Stockholm

Besöksadress: Barnhusgatan 20, plan 2, Stockholm

Telefon: 08-546 405 00

Gåvotelefon: 020 – 900 100
Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag

E-post: info@njurfonden.se