Hans forskning ska förhindra immunattack

29 juni 2022

Ny forskning ska minska risker vid njurtransplantation utan att öka risken för att drabbas av andra allvarliga sjukdomar. Alireza Biglarnia, adjungerad lektor och överläkare i transplantationskirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, tittar på nya lösningar.

Forskar med stöd av Njurfonden

Det är inte bara att hitta en passande donator som är en svår utmaning i behandlingen av allvarligt njursjuka. En stor andel av alla njurar som transplanteras, nästan 70  %, kommer från avlidna donatorer. I de fallen tar det ofta mycket längre tid innan njuren når mottagaren. Det finns många faktorer som spelar in hur lång tid det tar, njuren kan behöva färdas långt, ibland till och med från ett annat land eller så kan mottagaren behöva ta sig till en annan plats för operation. Under tiden kan njuren drabbas av en form av syrebrist, så kallad ischemi.

När en njure hamnar i det tillståndet förändras cellernas utseende i organet. Vårt medfödda immunförsvar reagerar på de annorlunda cellerna och det kan uppstå en tidig inflammation redan under själva transplantationen.

Förenklat kan man säga att ju allvarligare syrebrist i den transplanterade njuren desto starkare är reaktionen av mottagarens immunförsvar. För att förhindra avstötning får alla mottagare en livslång immunförsvarshämmande behandling.

Njurfondens bidrag leder till fler långvariga resultat vid transplantationer

Alireza Biglarnias forskargrupp arbetar just nu med att identifiera risken för den enskilda patienten att drabbas av ett sämre resultat på grund av en tidig immunattack. Därmed hoppas man bland annat kunna individanpassa behandlingen för att minska risker, minska biverkningar och ge bättre resultat med ökad livskvalitet hos patienterna.
– Tidigare betraktades inte medfödda immunförsvaret viktigt här, men det visade sig vara fel, berättar Alireza Biglarnia.

De startade sin forskning 2018 för att kartlägga vad som händer med patienten i samband och efter transplantationen. Forskarna har sett att immunförsvaret aktiveras i det ögonblick som mottagarens blod träffar det nya organet – en så kallad kontakt­aktivering.
– Det var överraskande hur snabbt aktiveringen kommer, fortsätter Alireza.

Vid 2021 års utdelning fick Alireza Biglarnias forskningsstudie stöd från Njurfonden.
– Vi är tacksamma för bidraget och förtroendet från Njurfonden. Pengarna kommer vi använda för att få fram ny kunskap som krävs för att förbättra utfallet med fler långvariga resultat vid transplantationer, säger han.

Extra viktigt forskningsområde

Personer som får immunförsvarshämmande behandling löper högre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar så som svåra infektioner och cancer. Därför är det extra viktigt att forska vidare på detta område.