Njurfondens styrelse

Bakom Insamlingsstiftelsen Njurfonden står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Samtliga fem huvudmän är representerade i styrelsen.

Ordförande
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor
hakan.hedman@njurfonden.se
070-718 16 70

Vice ordförande
Annette Bruchfeld, professor/överläkare Njurmedicin Linköpings Universitet/Karolinska Institutet, Svensk Njurmedicinsk Förening

Kassör
Björn Nilsson, förbundskassör och vice ordförande i Njurförbundet

Övriga ledamöter
Linda Afsenius, leg. sjuksköterska och ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Peter Bárány, sektionschef barnnefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala Universitet
Per Lindnér, professor och verksamhetschef Transplantationscentrum Sahlgrenska, Svensk Transplantationsförening

Revisor
Margareta Morén, auktoriserad revisor, BDO AB