Sök anslag

Ansökan om bidrag från Njurfonden Njurfonden utdelar bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse medicinsk och vårdvetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Njurfonden ger inte stöd till forskning kring cancersjukdomar i njurar och urinvägar. Projektet ska bedrivas i Sverige. För att beviljas bidrag ska det finnas ett … Fortsätt läsa Sök anslag