Quiz – testa dina njurkunskaper

Ungefär hur stor är en njure hos en fullvuxen människa?
Rätt! Fel!
Vad innebär njursvikt?
Rätt! Fel!
Hur många svenskar beräknas ha nedsatt njurfunktion?
Rätt! Fel!
Vad kan vara tecken på njursvikt?
Rätt! Fel!
Vilka funktioner har njurarna förutom att rena blodet?
Rätt! Fel!
Ungefär hur många liter kroppsvätska filtrerar njurarna varje dygn?
Rätt! Fel!
Vad kan normalt inte leda till njursvikt?
Rätt! Fel!
Genom vilka tester kan man upptäcka njursvikt på ett tidigt stadium?
Rätt! Fel!
Vilket djurs njure lämpar sig bäst för att i framtiden kunna transplanteras till människan?
Rätt! Fel!
Vilken följdsjukdom kan njursvikt inte leda till?
Rätt! Fel!
Ungefär hur många svenskar går i regelbunden dialysbehandling?
Rätt! Fel!
Hur ofta måste bloddialys normalt genomföras?
Rätt! Fel!
Vad hände om man blev svårt njursjuk innan dialysen började användas på 1960-talet?
Rätt! Fel!
Vilken är den vanligaste följdsjukdomen till njursvikt?
Rätt! Fel!
Vilken patientgrupp är kraftigt överrepresenterad bland alla njursjuka?
Rätt! Fel!
Vad är genomsnittsåldern idag för patienter som behöver starta dialys eller njurtransplantation?
Rätt! Fel!
Ungefär hur många svenskar är i akut behov av en ny njure?
Rätt! Fel!
I vilken sjukdom avlider de flesta människor som går i dialys?
Rätt! Fel!
Hur länge fungerar i genomsnitt en transplanterad njure från en avliden donator?
Rätt! Fel!
Vilken kapacitet har njurarna när behovet av dialys eller transplantation uppstår?
Rätt! Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!


Innan du får se ditt resultat kan du väl berätta för oss vad du heter?

Quiz Jag fick %%score%% av %%total%% rätt