Vi bidrar till att besegra njursjukdomarna

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Vilka ingår i stiftelsens styrelse?

Ordförande:
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor

Vice ordförande:
Annette Bruchfeld, professor/överläkare Njurmedicin Linköpings Universitet/Karolinska Institutet, Svensk Njurmedicinsk Förening

Kassör:
Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet

Övriga ledamöter:
Linda Afsenius, leg. sjuksköterska och ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Peter Bárány, sektionschef barnnefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
Tina Pajunen, vice ordförande Njurförbundet
Per Lindnér, professor och verksamhetschef Transplantationscentrum Sahlgrenska, Svensk Transplantationsförening

Revisor:
Margareta Morén, auktoriserad revisor, BDO AB

Njurfonden drivs ideellt

Insamlingsstiftelsen Njurfonden startades 2013 och drivs ideellt.

Njurfondens uppgift är att samla in och lämna bidrag till:
– Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
– Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

90-kontot garanterar att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt, samt att pengarna går till ändamålen utan oskäliga kostnader.

Njurfonden
Drakenbergsgatan 6, bv
117 41  Stockholm

Besöksadress: Drakenbergsgatan 6, bv, Stockholm

Telefon: 08-546 405 00
Telefontid 9.00-16.00 helgfri vardag

E-post: info@njurfonden.se