Vi bidrar till att besegra njursjukdomarna

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Vilka ingår i stiftelsens styrelse?

Ordförande:
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor

Vice ordförande:
Gunnar Tufveson, f.d. professor, transplantationskirurgi, Svensk Transplantationsförening

Sekreterare:
Lars Åke Pellborn, vice förbundsordförande i Njurförbundet

Kassör:
Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet

Övriga ledamöter:
Annette Bruchfeld, docent, njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening
Linda Afsenius, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening

Revisor:
Margareta Morén, auktoriserad revisor, BDO AB

Njurfonden drivs ideellt

Insamlingsstiftelsen Njurfonden startades 2013 och drivs ideellt.

Njurfondens uppgift är att samla in och lämna bidrag till:
– Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
– Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

90-kontot garanterar att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålen utan oskäliga kostnader.

Njurfondens stadgar (PDF) >

För mer information

Njurfonden
Drakenbergsgatan 6, bv
117 41  Stockholm

Besöksadress: Drakenbergsgatan 6, bv, Stockholm

Telefon: 08-546 405 00
Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag

Gåvotelefon: 020 – 900 100
Telefontid 9.00-16.00 helgfri vardag

E-post: info@njurfonden.se

Njurfonden har följande betalningsalternativ:

Plusgiro 90 03 67-4, för gåvor utan OCR-märkt inbetalningskort.
Plusgiro 90 04 62-3, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort.
Bankgiro: 900-3674
Swish nr: 900 3674
100:- genom att sms:a NJURE till 72980.