Välkommen att kontakta oss

Njurfonden
Drakenbergsgatan 6, bv
117 41 Stockholm

Gåvotelefon: 020 – 900 100
Telefontid 8.00-17.00 helgfri vardag

Vid frågor om testamenten, forskningsanslag eller övriga frågor, ring 08-546 405 04 eller mejla oss på info@njurfonden.se