Njurfonden följer Giva Sveriges kvalitetskod

Njurfonden är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva verkar för etisk och professionell insamling. Njurfonden följer i sin verksamhet Givas kvalitetskod och övriga rekommendationer för insamlingsorganisationer.

Givas medlemsorganisationer måste säkerställa att verksamheterna genomsyras av högt ställda krav vad gäller etik och moral. Kvalitet och professionalitet i verksamheten är avgörande för att insamlingsbranschen skall vinna och behålla allmänhetens förtroende.

Njurfonden bygger sin styrning, ledning och kontroll på Givas kvalitetskod.

  • Insamlingspolicy (PDF)
  • Placeringspolicy (PDF)
  • Policy för att motverka oegentligheter (PDF)
  • Uppförandekod (PDF)
  • Effektrapport 2021 (PDF)