Vill du göra det enkelt för dig?

Använd någon av våra färdiga mallar 

Klicka på bilden för att ladda ner en pdf att skriva ut.

(a) När du vill att barnen bara ska ha sin laglott.

(b) När du vill att en andel av din kvarlåtenskap ska tillfalla Njurfonden.

(c) När du vill att hela din  kvarlåtenskap ska tillfalla Njurfonden.

(d) När ni som är gifta eller lever i registrerat partnerskap vill att hela er kvarlåtenskap ska tillfalla Njurfonden när båda är avlidna.