Gör ett avtryck som lever länge.

Knapp testamentsmall Njurfonden

Att tänka på sina allra närmaste är det mest naturliga när man skriver sitt testamente. Men om njursjukdom på något sätt har ­varit en del av ditt liv, kan Njurfonden ­också kännas naturligt. Vill du göra skillnad på sikt genom att testamentera till Njurfonden, måste du skriva in detta i ditt testamente.

När du väljer att testamentera till Njurfonden befrias din gåva från kapitalvinstskatt. I de fall Njurfonden ärver fast egendom, värdepapper och värdesaker, avyttras dessa. Hela försäljningspriset utan avdrag för skatt tillfaller då Njurfonden för fördelning till lovande forskningsprojekt.

Ditt beslut kan bli avgörande för generationer.

Via ditt testamente kan du bidra till forskningen så att fler människor får chans till livet genom att skänka en del av din kvarlåtenskap till Njurfonden.

Låt din vilja vara levande.

Ditt testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina tillgångar när du inte längre lever. När du skriver ditt testamente uttrycker du din yttersta vilja för att försäkra dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas. Eftersom ingen människa vet hur länge den kommer att leva är det klokt att skriva sitt testamente redan i relativt unga år. Se det sedan som en levande handling som kan ändras med tiden. Relationer och värderingar förändras genom livet och därför är det bra att se över sitt testamente med jämna mellanrum så att det alltid speglar din vilja.

Vem eller vad kan jag testamentera till?

Du har rätt att testamentera din kvarlåtenskap till vem eller vad du vill. Men om du har barn måste du ta hänsyn till deras laglott, vilket ger dem rätt till hälften av arvet.

Vad händer om jag inte skriver något testamente?

Är du gift eller lever i registrerat partnerskap delas era tillgångar i två delar, vilket kallas för bodelning. Din partner ärver då din del, och om ni har gemensamma barn får de vänta på sitt arv tills ni båda avlidit. Har du barn från tidigare äktenskap får de ut sin avlidne förälders del av arvet direkt. Fosterbarn har däremot inte arvsrätt.

Är du och din partner sambos ärver ni inte varandra. Är du ensamstående utan barn ärver i första hand dina föräldrar, i andra hand syskon och deras barn och barnbarn. I sista hand ärver far- och morföräldrar och deras barn. Kusiner har ingen arvsrätt.

Om du saknar arvingar går alla dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Hur skriver jag ett giltigt testamente?

Ett testamente måste alltid skrivas klart och tydligt, vara upprättat i endast ett original och undertecknat. Det måste också tillkomma under korrekta former, det vill säga du måste vara ”vid dina sinnens fulla bruk” och undertecknas av två testamentsvittnen vid ett och samma tillfälle. Vittnena ska vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära släkt eller förmånstagare i ditt testamente. De behöver inte veta vad som står i testamentet.
Datum för upprättandet och bevittnandet måste alltid framgå. Ingen text får heller vara struken, korrigerad eller kompletterad eftersom testamentet då riskerar att bli ogiltigt. Vill du senare ändra något i testamentet måste du därför upprätta ett nytt, eller komplettera det med ett tilläggstestamente.