Njurfonden följer FRIIs kvalitetskod

Njurfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Njurfonden följer i sin verksamhet FRIIs kvalitetskod och övriga rekommendationer för insamlingsorganisationer.

FRIIs medlemsorganisationer måste säkerställa att verksamheterna genomsyras av högt ställda krav vad gäller etik och moral. Kvalitet och professionalitet i verksamheten är avgörande för att insamlingsbranschen skall vinna och behålla allmänhetens förtroende.

Njurfonden bygger sin styrning, ledning och kontroll på FRIIs kvalitetskod.

  • Placeringspolicy (PDF)
  • Rutiner för att motverka oegentligheter (PDF)
  • Insamlingspolicy (PDF)
  • Uppförandekod (PDF)
  • Effektrapport 2017 (PDF)