Bengt Rippes forskarpris

Bengt Rippes forskarpris Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor. Nomineringar till Bengt Rippes forskarpris ska vara Njurfonden tillhanda senast 2021-10-31 till Njurfondens e-post; info@njurfonden.se och ska inkludera en … Fortsätt läsa Bengt Rippes forskarpris