Bengt Rippe, professor i njurmedicinDet var med stor sorg som vi tog emot beskedet att Bengt Rippe hastigt och oväntat avlidit den 20 oktober efter en tids sjukdom.

Bengt Rippe var med och grundade Njurfonden 2013 och var vice ordförande i styrelsen.

Han var född 1950 och uppvuxen i Göteborg där han fick sin utbildning. Bengt Rippe inledde sin läkarkarriär och forskning på Sahlgrenska och fick senare professuren i njurmedicin i Lund.

Bengt Rippe var en av de mer framstående forskarna inom njurmedicin och en förtroendefull person med mycket vänlighet och humor.

Våra tankar går nu till Bengt Rippes familj. Tomrummet och saknaden är stor i Njurfonden, bland kollegor och vänner samt på många håll inom forskarvärlden.

En minnesstund kommer att hållas i Centralblockets aula på Skånes Universitetssjukhus i Lund på onsdag den 26 oktober mellan kl. 11 – 12,