Er företagsgåva står överst på mångas önskelista i jul.

Anna Cagner är en av 600 000 njursjuka personer i Sverige. Idag lever hon med en transplanterad njure och en kronisk avstötning. Det betyder att hon i framtiden kan behöva dialys eller en ny transplantation för att överleva.

Trots att njursvikt är ett allvarligt tillstånd och en vanlig orsak till för tidig död i hjärt-kärlsjukdom, är njursjukdom ännu inte klassad som en folksjukdom. Det innebär att njurforskningen får väldigt lite pengar och att forskningen skulle kunna gå betydligt snabbare fram om den fick mer resurser.

Ditt företag kan göra en livsviktig insats för Anna och alla andra njursjuka. Varje bidrag vi får in går till svensk, vetenskaplig forskning i världsklass.
Som tack får ni: ett fint gåvobevis, banners i olika format till er webbplats och en mailsignatur som sprider budskapet om att ni stödjer njurforskningen.

Julpaket företagsgåva

Välj Julpaket!

Dina uppgifter * = Obligatorisk uppgift
* Välj belopp kr:
* Företagsnamn:
* Organisationsnummer:
* Namn:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
* Land:
Telefonnummer:
* E-postadress:
* Betalningsmetod:
* Ja tack, jag vill gärna prenumerera på Njurfondens nyhetsbrev.